Sex vanliga misstag du gör som bonusförälder

Det är tabubelagt men inte ovanligt. Att inte tycka om sin partners barn är ett dilemma – men det går att bryta den onda cirkeln, menar relationsexperten Charlotte Sander.

Vanliga misstag du kan göra som bonusförälder
Det är rätt taktik vid konflikter
Så hanterar du din partners ex

MER OM FAMILY