Gravid

presenteras av

Havandeskapsförgiftning – symtom och riskfaktorer

Preeklampsi: Efter och innan förlossning

Havandeskapsförgiftning kan drabba gravida från vecka 20.
Havandeskapsförgiftning kan drabba gravida från vecka 20.

Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, innebär att den som är gravid drabbas av högt blodtryck. Både mamma och barn kan råka illa ut om det inte behandlas. Men hur vanligt är det? Vad är riskfaktorerna? Hur ser behandlingen ut och vad händer efter förlossningen? Lina Bergman, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, reder ut.

Vad är havandeskapsförgiftning?

Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, innebär att man under graviditeten utvecklar högt blodtryck tillsammans med att ett annat av kroppens organ blir påverkat.

– Kvinnan är ofta symtomfri när hon får diagnosen. Ofta är det barnmorskan som under rutinkontrollen upptäcker att den gravida har högt blodtryck och äggvita i urinet, vilket innebär att njurarna läcker, säger Lina Bergman, docent och specialistläkare inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vid svårare form av havandeskapsförgiftning påverkas andra organ som levern, hjärnan och lungor samt att man kan drabbas av kramper – vilket är ovanliga komplikationer. Dessutom kan det leda till njursvikt.

Symtom vid havandeskapsförgiftning

Av de som får symtom är det vissa som man ska vara uppmärksam på:

 • Svår huvudvärk som inte släpper.
 • Synpåverkan, som att synfält försvinner eller att det blixtrar till.
 • När det gör ont väldigt högt upp i magen och det inte går över.

Hur vanligt är det havandeskapsförgiftning?

Det ser olika ut i världen men i Sverige där det föds cirka 115 000 barn per år är det ungefär 3 500 gravida som drabbas, vilket motsvarar tre procent.

– Det är en av våra vanligaste gravidrelaterade sjukdomar, säger Lina Bergman.

När drabbas man av havandeskapsförgiftning ? Är det tidigt eller sent i graviditeten?

Det går att drabbas av havandeskapsförgiftning från vecka 20. Tre fjärdedelar av antal fall av havandeskapsförgiftning sker hos de som genomgår förlossning efter 37 graviditetsveckor.

– Ju tidigare man får det desto större risker innebär det för både mamma och barn. Barnet riskerar att behöva födas för tidigt och mamman riskerar att drabbas av organkomplikationer.

Det går även att drabbas av havandeskapsförgiftning efter förlossningen även om det inte är lika vanligt.

Varför drabbas man av havandeskapsförgiftning?

Det finns ingen enskild orsak till varför man får havandeskapsförgiftning. Det man vet i nuläget är att det finns vissa riskfaktorer, dessutom har studier kommit fram till pusselbitar.

– Det vi tror är att om man redan innan sin graviditet har påverkade blodkärl kan det vara så att kroppen inte klarar av belastning av graviditeten, vilket gör att man får havandeskapsförgiftning. Vi tror även att det kan vara så att moderkakan inte planterar in sig ordentligt i livmodern och att mammans blodkärl då inte kan försörja moderkakan med näring och syre på ett tillfredställande sätt och vi tror då att moderkakan utsöndrar ämnen som är skadliga för mammans blodkärl vilket leder till sjukdomsbilden.  

Riskfaktorer för preeklampsi

Höga riskfaktorer

 • Om man har haft havandeskapsförgiftning i en tidigare graviditet. Ju svårare form desto större är risken att man drabbas igen.
 • Om man har en kronisk njursjukdom eller diabetes som kan ha skadat organ eller blodkärl i kroppen är risken högre.

Måttliga riskfaktorer

 • För den som inte varit gravid tidigare ökar risken något.
 • Om man har en förstagradssläkting som haft havandeskapsförgiftning, som mamma eller syster.
 • Högt BMI – ju högre BMI desto mer ökar risken.
 • Och man redan har ett högre blodtryck när man blir gravid.
Vid havandeskapsförgiftning har man högt blodtryck.
Vid havandeskapsförgiftning har man högt blodtryck.

Högt blodtryck vid havandeskapsförgiftning – innan och efter förlossning

Högt blodtryck är ett kriterium för att man ska få diagnosen, minst 140 i övertryck eller 90 i undertryck räknas som högt blodtryck. Undantagen för att diagnostiseras med preeklampsi utan högt blodtryck är om kvinnan debuterar med kramper (eklampsi) eller av HELLP-syndromet. Men då brukar det höga blodtrycket komma senare i förloppet och oftast kommer blodtrycksförhöjningen före organpåverkan.

Efter förlossningen kommer blodtrycket normaliseras men hos ett litet antal kommer det höga blodtrycket hänga kvar flera veckor innan det normaliseras. Och hos 10–15 procent kvarstår det höga blodtrycket, berättar Lina Bergman.

Hur farligt är havandeskapsförgiftning?

I jämförelse med hur det var på 1950- och 1960-talet så är det inte farligt att drabbas av havandeskapsförgiftning i Sverige i dag, varken för mamma eller barn. Detta för att man i dag kan upptäcka det i tid, enligt Lina Bergman.

– Det som är farligt är om man utvecklar organsvikt, men det är ovanligt att det sker här. Man kan känna sig trygg i Sverige.

Havandeskapsförgiftning är dock fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna för gravida i Sverige och i världen. Men om man ser på statistiken från de senaste åren 2017–2019 så har ingen mamma dött av det i Sverige.

– Innan dess var det 1–2 dödsfall per år i Sverige till följd av havandeskapsförgiftning.

HELLP

HELLP-syndromet är en svår form av havandeskapsförgiftning som kan uppstå både innan och efter förlossning.

HELLP, är en förkortning och innebär att:

 • Röda blodkroppar faller sönder (H, Hemolys).
 • Leverspecifika ämnen läcker ut i blodet sekundärt till pågående. leverpåverkan, (EL Elevated Liver Enzymes).
 • Antalet blodplättar sjunker (LP, Low Platelets).
Lina Bergman, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, berättar om havandeskapsförgiftning, preeklampsi.
Lina Bergman, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, berättar om havandeskapsförgiftning, preeklampsi.

Om tillståndet fortskrider kan det resultera i allvarliga konsekvenser i form av multiorgansvikt, leverblödningar och annan organskada såsom hjärnödem (att vätska ansamlas i hjärnan så att hjärnan sväller) och kramper (eklampsi).

– Därför är det viktigt att kvinnor som uppvisar denna förändring i labprover föder barn så snart det går så att man kan bromsa och vända sjukdomsutvecklingen.

Syndromet är ovanligt, cirka 0,5–0,7 procent av alla gravida drabbas av HELLP. Av de som drabbas av havandeskapsförgiftning är det 10–20 procent som utvecklar syndromet.

– De allra flesta som drabbas går det bra för i dag.

Symtom vid HELLP

Om man har symtom vid HELLP-syndrom så är det ofta följande:

 • Svårare smärtor i mellangärdet.
 • Svåra smärtor under höger revbensbåge där levern sitter.

– Ibland är kvinnan helt symtomfri även om lab-prover visar något annat. Därför tar vi alltid prover när vi utreder en gravid kvinna med högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning.

Eklampsi

Är en annan svår form av havandeskapsförgiftning. Eklampsi innebär att kvinnan krampar. Det kan ske under graviditeten, vid förlossningen eller under de de första veckorna efter förlossning.

– Det är en annan organpåverkan vi är oroliga för. Det inträffar ungefär hos upp till 0,05 procent av alla gravida eller en till två procent av de med havandeskapsförgiftning.

Hur behandlar havandeskapsförgiftning?

Den enda akuta boten är att ta bort moderkakan vilket innebär att kvinnan sätts igång i förlossningsarbete. Det kan man, i många fall, göra utan problem då majoriteten som drabbas av havandeskapsförgiftning är i minst vecka 37, enligt Lina Bergman. Då anses barnet som tillräckligt moget att födas.

– Om man drabbas före vecka 37 blir det ett problem ur barnets synvinkel och då får man väga mammans tillstånd mot hur länge barnet kan vara kvar i magen så att det fortfarande kan vara säkert för mamman.

– Det är viktigt att komma ihåg att man som födande kvinna i Sverige kan känna sig säker. Det här är ett tillstånd som funnits i flera hundra år tillbaka, och i dag är vi tillräckligt rustade och vet hur man ska hantera det. Man ska dock samtidigt ha respekt för sjukdomen och följa de råd vi ger.

Havandeskapsförgiftning efter förlossning

Havandeskapsförgiftning är inget som botas på en gång. Mamman måste stanna kvar på sjukhuset för extra övervakning.

– Efter tre dagar så minskar risken markant för HELLP eller eklampsi. Det som kan kvarstå är högt blodtryck som inte ger med sig. 10 till 15 procent av alla drabbade måste äta blodtrycksmediciner även på lång sikt.

Vid HELLP behöver kvinnan understödjande behandling.

– Upp till en tredjedel som får HELLP-syndromet får detta först efter förlossningen. Detta gäller även eklampsi. Dock kommer kroppen att återhämta sig med tiden.

De kvinnor som drabbats av havandeskapsförgiftning har två-tre gånger större risk att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom senare i livet, som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

– Vi råder alla dem som haft havandeskapsförgiftning eller enbart högt blodtryck under graviditet  att kolla sitt blodtryck varje år. Om det upptäcks i god tid så kan det behandlas med blodtrycksmediciner. Viktnedgång och en hälsosam livsstil är också extra viktigt för de här kvinnorna, säger Lina Bergman.

Patientförening för preeklampsi

Det finns en patientförening för preeklampsi där du kan få stöd. Här hittar du den.

Texten är faktagranskad av Lina Bergman, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.