Gravid

presenteras av

Ensamstående hann inte få hjälp att bli gravida

”En frustration”

Klara och Pernilla påbörjade sina fertilitetsutredningar som 38-åringar.

Trots det har båda missat sin möjlighet att få assisterad befruktning via sina regioner.

– Jag har förstått att det är kört för min del, att jag inte kommer hinna att få hjälp. Det var som att proppen gick ur, säger Klara.

När Klara var 38 år gammal bestämde hon sig för att få barn på egen hand. Beslutet kom efter ett missfall med en person hon inte hade ett förhållande med.

För att få hjälp med assisterad befruktning måste man vara under 40. Klara, som insåg att det var knappt med tid, satte igång med en fertilitetsutredning som var klar i maj 2021.

Efter utredningen skulle det skickas en remiss till kliniken som skulle utföra befruktningen. Men då kom första smällen. Remissen kunde inte skickas förrän sex månader senare, då hon tidigare hade varit gravid.

– Man menade att jag förmodligen skulle få avslag då kliniken skulle tolka det som att jag levde med en partner. Det kändes märkligt då jag hade varit singel i tio år.

Lång kötid

I oktober skickades till slut remissen in och den blev godkänd i december förra året. Väntetiden för att påbörja sin behandling låg då på sju-åtta månader. Vid det här laget hade Klara blivit 39 år och hon förstod att det var tajt med tid. Kötiden ändrades senare, och blev längre. I februari i år låg den på 11–12 månader och i april var den uppe i 14 månader. Klara kommer hinna bli 40 innan det är hennes tur.

– Jag har förstått att det är kört för min del, att jag inte kommer hinna att få hjälp. Det var som att proppen gick ur.

Anledningen till den långa kötiden har bland annat att göra med coronapandemin som gjort att kliniker varit nedstängda.

Klara tycker det borde finnas undantag för de som drabbats på grund av det.

– Det blir en frustration att du inte kan få hjälp vid 40, även om du påbörjade processen för länge sedan. Jag har förståelse att de varit tvugna att stänga igen under pandemin, men det känns inte rimligt att man ska drabbas på grund av det.

Hon kan inte heller vända sig till någon annan region, då hon skulle hamna sist i kön. Klara berättar sin historia för att göra andra medvetna om problemet, kanske kan det hjälpa någon annan som funderar på assisterad befruktning.

– Jag har förlikat mig med att jag inte kommer att få hjälp. Jag funderar på att bekosta det själv och åka utomlands, men det är en stor kostnad.

Genrebild. Klara och Pernilla har båda missat sin chans till att få assisterad befruktning via regionerna de bor i.
Genrebild. Klara och Pernilla har båda missat sin chans till att få assisterad befruktning via regionerna de bor i.

Pernilla: Känner sig maktlös

Även Pernilla har hamnat i kläm, men av andra orsaker. I slutet av 2020, när hon var 38, ansökte hon om att göra en fertilitetsutredning i Region Uppsala.

– Jag visste att de har en åldersgräns på 40 och ville inte vänta hela livet på att träffa någon att få barn med.

Hon fick först träffa en kurator innan en läkare undersökte henne.

– I Stockholm är det tvärtom, vilket jag tycker är bättre. För funkar det inte kroppsligt så är det ju ingen mening att gå vidare. Det är även onödigt att lägga skattemedel på detta om det ändå inte kommer att gå.

Pernilla har tidigare fått medicin utskriven mot bland annat ångest och oro. Det gjorde att reproduktionscentrum ville höra vad hennes husläkare hade att säga om hennes lämplighet för att kunna fatta ett beslut.

Husläkaren i sin tur ville att de skulle specificera frågan, då den var för vag och otydlig för att kunna besvara. Reproduktionscentrumet svarade att frågan inte var otydlig och i augusti förra året fick hon avslag – beslutet grundade sig att de inte fått svar av husläkaren. Vid det här laget var Pernilla 39 år fyllda och att gå vidare var ingen mening menade de, då tiden inte skulle räcka för att hon skulle få assisterad befruktning innan 40.

– Jag fyllde 40 år i april, det var nio månader emellan. Det hade kunnat gå.

”Måste kunna göra undantag”

Hon är kritisk till att processen tagit så lång tid.

– Allt har dragit ut på tiden på grund av pandemin. Då måste man kunna ta de som är äldst först eller göra något undantag, vilket vi har gjort för andra saker i pandemin.

Enligt henne har det känts som ett moment 22, när husläkaren bad om ett förtydligande men fick ett nej.

– Min husläkare fick inte någon chans att uttrycka sig tydligare.

Pernilla, som dagligen jobbar för kommunen med att i huvudsak att hjälpa andra, är även kritisk till att hon anses vara olämplig att bli mamma, men samtidigt är betrodd att hjälpa andra barn och familjer.

– Jag tycker att det är ganska kränkande. Jag har blivit utredd flera gånger av socialtjänsten för att få ta hand om barn inom kommunen och får ersättning för att vara kontaktperson. Det är mitt dagliga yrke – även om jag mått dåligt en period i livet. Jag har betalat skatt för att kunna få hjälp, och så får jag kalla handen. Bemötande är min hjärtefråga och nu fick jag känna på hur det är att bedömas utav andra och deras åsikter. Man känner sig maktlös.

Hon vet inte om hon ändå ska försöka få barn på annat sätt.

– Jag har folk omkring som stöttar mig. Men det här sätter sig på självförtroendet. Jag tvivlar på mig själv när folk säger att man inte är lämplig att ta hand om barn.

– Jag tycker även det känns som dubbelmoral av hela samhället, framför allt av vården. Att först säga att vi ska vara öppnare med psykisk ohälsa och våga prata om det för att avdramatisera något som är vanligt förekommande, för att sedan få det emot sig bara för att man sökt hjälp.

Genrebild. Kötiderna till IVF i regionerna varierar.
Genrebild. Kötiderna till IVF i regionerna varierar.

Region Stockholm: Ska göras skyndsamt

Via mejl svarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm att det är oklart varför gynmottagningen som genomförde fertilitetsutredningen för Klara dröjde med att skicka vidare remissen.

– Detta ska göras skyndsamt när utredningen är klar.

Vad beror den långa väntetiden för assisterad befruktning på? Hur ser den ut nu?

– Akutremisser bedöms oftast samma dag och patienterna får tid inom ett par dagar. Övriga remissbedömningar kan ta från två veckor upp till två månader beroende på orsak till remissen och om den innehåller komplett information.

– Väntetiderna har förlängts i samband med covidpandemivågorna då resurser behövts fördelas om internt på Karolinska. Under 2022 har dock reproduktionsmedicinska enheten ökat sin produktion och beräknas nå normala väntetider i slutet av året. Det bör i sammanhanget nämnas att väntetiderna skiljer sig åt för olika typer av åtgärder vilka beror på orsaken till infertiliteten. Exempelvis kan nämnas att väntetiden för äggdonation är fem-sex månader och för spermiedonation 10-12 månader. Dessa väntetider är kortare jämfört med många andra regioner i Sverige.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer gällande att IVF-behandlingar ska påbörjas innan kvinnan fyller 40 år (män 55 år). I dialog med vårdvalvårdgivare och reproduktionsmedicin är det i dag inte större andel kvinnor som riskerar att inte erbjudas behandling jämfört med tiden innan covid-19.

– För de par och kvinnor som är i behov av donerade spermier har dock väntetiden ökat på grund av svårigheter att rekrytera donatorer.

Det finns inte tillräckliga skäl att göra generella undantag för de kvinnor, eller män, som passerat den satta åldersgränsen för IVF. Men reproduktionsmedicinska enheten prioriterar remisser från kvinnor som är 39 plus eftersom de närmar sig den övre åldersgränsen, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen .

Region Uppsala: ”Är beklagligt”

Stavros Iliadis är medicinskt ansvarig läkare på Akademiskas reproduktionscentrum i Region Uppsala. Han kan inte kommentera Pernillas fall men säger att ”Det är beklagligt att det blev så för denna patient”. Han kan dock svara på generella frågor via mejl.

Kan inte Reproduktionscentrum förtydliga en fråga, om det krävs av personen som ska göra ett uttalande om en patient som gör fertilitetsutredning? Exempelvis en husläkare.

– Självklart ska frågor till andra vårdgivare förtydligas och följdfrågor kan bli aktuella om man inte fått svar på frågan. Att ge avslag på grund av uteblivet svar är inget man gör i vanliga fall.

Generellt, brukar det vara svårt att bli beviljad att få assisterade befruktning via regionen om man äter/ätit ångestdämpande? 

– För att man ska bli beviljad att genomgå fertilitetsbehandling ska man må fysiskt och psykiskt bra och vara stabilt i måendet. Det gör man med hänsyn till den kommande behandlingen, eventuella graviditeten samt att ett barn kommer. Om det är lätt eller svårt så går inte att säga, det beror på allvarlighetsgraden på sjukdomen, andra sjukdomar, etcetera.

Har pandemin påverkat tiden för fertilitetsutredningar? 

– Pandemin har påverkat tiden tidigare och det är gemensamt för de flesta klinikerna i landet. Nu har vi dock inte någon sådan påverkan.

Inte heller är det längre väntetid för assisterad befruktning med egna könceller. När det gäller donerade könsceller kan det dock förekomma några månaders väntetid. Men Stavros Iliadis kan inte uppge den exakta tiden då den varierar ganska mycket beroende på tillgång till donatorer.

I Region Uppsala har de ingen separat väntelista eller annorlunda prioritering för de som närmar sig 40. Är man nära 40 och de bedömer att man hinner göra behandlingen så fullföljer de dock behandlingen.

När bör man påbörja en fertilitetsutredning som ensamstående om man vill vara säker på att hinna få assisterad befruktning innan 40?

– Man får påbörja när man har bestämt sig, har man över ett år till 40 så har man bättre marginaler.

Fotnot: Klara och Pernilla heter egentligen något annat.

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.