Föräldrarnas utbildning påverkar barns diabetes

Stora skillnader på blodsockernivån hos barn till hög- och lågutbildade föräldrar

Publicerad 2022-09-22

Barn och ungdomar med typ 1-diabetes som har högutbildade föräldrar har bättre kontroll på sitt blodsocker än de som har lågutbildade föräldrar.

Det visar svensk forskning, som Dagens Medicin rapporterar om.

En avgörande del i behandling av typ 1-diabetes är att ha bra kontroll på långtidsblodsockret, medelvärdet för de tre senaste månaderna ungefär. Ligger det för högt ökar risken för komplikationer.

När svenska forskare gick igenom data från nästan 20 000 barn och ungdomar i det Nationella diabetesregistret såg de att det finns stora skillnader i barnens nivå på långtidsblodsockret HbA1c.

Skillnaderna kunde kopplas till föräldrarnas utbildning – barnens nivå på långtidsblodsockret är lägre ju längre utbildning föräldrarna har. Det gäller både pappornas och mammornas utbildning.

Barn med diabetes vars föräldrar studerat längre har bättre kontroll på sitt blodsocker än barn vars föräldrar har lägre utbildning, enligt svensk forskning.

”Betydligt mindre hos barn till högutbildade”

Enligt resultaten består skillnaderna genom barnens hela uppväxt (ända tills de fyllt 18 år). De verkar dessutom öka under barnens pubertet.

– Det är välkänt att puberteten ofta ställer till det för blodsockerkontrollen hos barn med typ 1-diabetes. Men i vårt material påverkas blodsockerkontrollen under puberteten betydligt mindre hos barnen vars mammor och pappor är högutbildade, säger Oskar Pekkari, en av forsarna bakom studien till Dagens Medicin.

I studien undersökte forskarna också huruvida barnens blodsockerkontroll var kopplad till föräldrarnas inkomst, men det visade den sig inte vara.

De såg dock en marginellt bättre blodsockerkontroll hos barn vars föräldrar var gifta, jämfört med om de var skilda eller singlar.

– Detta tycker jag är ett positivt fynd. Det finns goda förutsättningar för en god blodsockerbalans i många olika familjekonstellationer, säger Karin Åkesson, en annan av författarna till studien.

LÄS VIDARE

Följ ämnen i artikeln