Sex cancersymtom du ska ta på allvar

För att kunna bota cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid. Men experter har varnat för att coronapandemin fått färre patienter än vanligt att söka hjälp.

6 alarmsymtom du bör söka vård för
”Upptäcks den cancerformen i tid – kan man bli botad”
Överläkaren: Patienter som kommer nu borde ha sökt hjälp tidigare