Så kan tusentals liv räddas från hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Men skillnaderna mellan regionerna är stora – och de ökar.

Lägst respektive högst insjuknande och dödlighet i akut hjärtinfarkt
Professorn: Det kan halvera dödligheten
Råd till de som nyligen haft en hjärtinfarkt