Läkaren slår hål på 10 myter om impotens

Sexlusten hos män sjunker – även bland unga mitt i livet. I en ny serie undersöker Aftonbladet och Svenska Dagbladet hur den minskade lusten tar sig uttryck, vad som egentligen ligger bakom – och vad det säger oss om synen på sex.


10 myter om lust, stånd, viagra och testosteron
Ola Bratt, överläkare i urologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, bemöter myterna
”Så gott som alla män drabbas någon gång av erektil dysfunktion redan i unga år eller i tidig medelålder”