Ny forskning: Färre steg räcker för hälsoeffekt

Den som slitit med att försöka gå 10 000 steg om dagen kan andas ut. Ny forskning antyder att det inte behövs för att få hälsovinster.

Så få steg kan du ta per dag
Anders Hansen: Positivt
Så uppstod myten om 10 000 steg