En halv miljon servitut ska bort – så gör du

Av: Nina Kindbro

Publicerad:
Uppdaterad:
Har du båtplats enligt ett gammalt servitut? Då är det dags att se över registreringen innan den försvinner.
Foto: Johnér
Har du båtplats enligt ett gammalt servitut? Då är det dags att se över registreringen innan den försvinner.

Privatekonomi

Ligger din båt vid en annan markägares brygga eller går vägen till stugan över grannens tomt? Nu ska en halv miljon gamla servitut rensas bort ur statliga Fastighetsregistret. Så här gör du för att inte bli av med dina rättigheter.

Innan 2019 ska cirka en halv miljon servitut och andra avtal äldre än 50 år rensas bort ur det statliga Fastighetsregistret. Ett servitut är ett avtal som ger rätt att till exempel använda någon annans tomt för ett visst syfte, till exempel en båtplats vid en brygga eller att vägen till sommarstugan går över någon annans ägor.

Anledningen till utrensningen är att många av avtalen är inaktuella eller felaktigt registrerade. För att kunna bedöma vilka som gäller och har någon nytta så behöver Lantmäteriet hjälp av fastighetsägarna. Rensningen grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av 2018.

Foto: Johnér
Lantmäteriet ska rensa bland servituten.

Vad händer om du inte förnyar ditt servitut?

Själva avtalet försvinner inte men en registrering kan vara viktig att ha om fastigheten byter ägare, dels för att det kan finnas servitut på fastigheten man köper och även att det finns servitut som nyttjats av den tidigare fastighetsägaren. Om du inte begär förnyelse i tid måste du begära att servitutet skrivs in på nytt och då sker först en prövning om avtalet är giltigt vilket kostar tid och pengar.

Enklast är att själv gå in på Lantmäteriets hemsida, tjänsten Min fastighet, där ser du vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan du också ansöka om att förnya servitutet. Sista dag för förnyelse är 31 december 2018.

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara drygt 44 000 blivit förnyade.

Källa: Lantmäteriet

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM HÄRLIGT HEMMA