Mejla

Jonna Sima

Björklund har rätt om barnäktenskap

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jan Björklund vill förbjuda barnäktenskap för minderåriga som är gifta innan de sökt asyl i Sverige.

Foto: Lotte Fernvall

LEDARE

I morse gick Jan Björklund till storms mot barnäktenskap och regeringens brist på agerande. Det handlar om barn som redan är gifta när de söker asyl i Sverige.
Inte sällan har barnen placerats i samma bostad som den person de påstås vara gift med. Framför allt är det unga tjejer som far illa.
Frågan är inte helt okomplicerad. I vissa fall har de unga makarna barn tillsammans.
Men Liberalerna gör ändå helt rätt i att sätta eld i baken på regeringen i frågan.
Problemet är dagens lagstiftning. Den är tydlig med att svenska medborgare inte har rätt att ingå äktenskap eller partnerskap förrän 18 års ålder.

Undantaget är äktenskap som ingåtts utomlands. Bara giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder (åldern för sexuellt samtycke) underkänns i Sverige.

Vill runda regeringen

Jan Björklund föreslår nu att regeringen rundas och att civilutskottet tar fram ett lagförslag mot barnäktenskap. Det är ett ovanligt tillvägagångssätt, och självklart finns det politiska poänger att hämta i ett sådant utspel för ett litet parti.

Men det ger inte Liberalerna mindre rätt.
Barnminister Åsa Regnér har varit senfärdig med att vidta åtgärder för ett problem som vuxit i och med det stora flyktingmottagandet på senare år. Det är helt klart underkänt för en feministisk regering som vill göra barnkonventionen till lag.
Förra året uppdagades mer än 130 fall av barnäktenskap runt om i landet. Men mörkertalet bedöms vara stort. Hanteringen av de gifta barnen har varierat mellan kommunerna. Det finns ett uppenbart behov av tydliga nationella riktlinjer.

Otillräckliga åtgärder

Mycket har förvisso förbättrats på området de senaste åren. Så sent som 2014 blev det enligt Brottsbalken förbjudet med äktenskapstvång och att förleda en minderårig till tvångsäktenskapsresa.
Men för de barn som redan är gifta när de kommer hit har den rödgröna regeringen hittills bara lovat att förbättra samverkan mellan myndigheter och kommuner. Till exempel ska socialtjänsten få ökat stöd att upptäcka dessa barn och man ska inrätta ett kunskapscentrum vid Socialstyrelsen för frågor som bland annat rör barnäktenskap.

Det verkar barnminister Åsa Regnér hittills ha ansett vara tillräckligt.
Men även barn som ännu inte har fått svar på sin asylansökan är barn och ska behandlas som sådana.

Regeringen kallar till samtal

UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter. De menar att det bästa sättet att förhindra detta är att lagstifta om att minimiåldern för att ingå äktenskap är 18 år. Det tycker även svenska Barnombudsmannen, som liksom Liberalerna tagit strid i frågan.
Vid lunch kallade regeringen samtliga partier förutom Sverigedemokraterna till samtal om barnäktenskapen. Förhoppningsvis kommer de både fram till att myndigheterna måste ta frågan på ännu större allvar och att lagstiftningen om barnäktenskaps behöver skärpas.

Många av de berörda barnen har flytt krig, våld och förtryck. Då är det viktigt att Sverige markerar att här ska barn få vara barn, alldeles oavsett var man kommer ifrån.

Läs mer:

Av: 

Jonna Sima

Publisert:

LÄS VIDARE

Fadime banade väg för andra kvinnor

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Barnäktenskap

Jan Björklund

Åsa Regnér