Mejla

Ingvar Persson

Hemliga bidrag ska inte styra politiken

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Björn Lindahl / AFTONBLADET / 75436

LEDARE

Meningen var att de nya regler för partifinansiering som började gälla för tre år sedan skulle skapa öppenhet i svensk politik. Det kunde behövas. Det är inte bara i frågor om datorsäkerhet som vi ibland varit naiva. Det gäller också risken för att lobbyism ska korrumpera politiken.

Det fanns en tid när borgerliga partier i Sverige fick pengar direkt av storföretagen. Bidragen upphörde när det socialdemokratiska ungdomsförbundet på 1970-talet tvingade företagen att redovisa stödet. Framme i ljuset blev det en belastning.

Sedan dess använder näringslivets sina pengar för att driva propaganda på egen hand.

Ändå har hemliga bidrag fortsatt att spela en roll i svensk politik.

Lucka i lagen

Enligt reglerna från 2014 ska partierna berätta hur de får sina pengar i en rapport till Kammarkollegiet. Bidragsgivare som skänker stora summor måste redovisas. Men det finns ett kryphål. Gåvor som går genom de lokala partiavdelningarna måste nämligen inte redovisas.

En genomgång i Svenska Dagbladet visar att det framför allt är två partier som använder den luckan.

Sverigedemokraterna kunde förra året räkna in 16 miljoner kronor från sina lokalorganisationer. Partisekreteraren Richard Jomshof säger att pengarna kommer från lokalt partistöd. Antagligen är det sant.

Det är förstås inte för att stötta Sverigedemokraternas kansli i Stockholm som kommunerna ger de lokala partierna stöd, men den färgstarka skara som Sverigedemokraternas lokalpolitiker utgör går det kanske att förstå Jomshofs kontrollbehov.

Också Moderaterna får stora bidrag från sina lokala avdelningar, hela 18 miljoner förra året. Partiets kassör, Anders Edholm, försäkrar att det bara handlar om små bidrag från privatpersoner. Deltagaravgifter och liknande. Inga gåvor över gränsen och inget stöd från företag.

Dilemmat är att vi tvingas ta hans ord på det.

Fler problem

Med tanke på politiker från alla partier som gått till välavlönade uppdrag hos företag vars verksamhet påverkats av deras beslut är partibidragen kanske inte svensk politiks största problem. Dessutom visar ju till exempel Sverigedemokraterna att det ibland behövs mycket lite för att lobbyisterna ska kunna påverka.
Ibland kan en bättre middag och lite uppmärksamhet räcka för att byta ut den åsikt väljarna röstade på.

Med detta sagt, det är klart att alla partier borde redovisa var de får sina pengar ifrån. På justitiedepartementet finns sedan i höstas ett färdigt förslag till skärpta krav. Enligt det ska undantaget för gåvor via lokalorganisationer tas bort.
Skicka förslaget till riksdagen Morgan Johansson.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.