Mejla

Åsa Petersen

Excellensen diskriminerar

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra veckans krock mellan Wikileaks och självmords­bombaren gjorde att en viktig rapport drunknade i nyhetsflödet: Granskningen av pengarna som ska gå till ”excellenta forskningsmiljöer”.

Delegationen för jämställdhet i högskolan skräder inte orden.

”De senaste 10 årens forskningspolitik har omintetgjort de framgångar för jämställdheten som uppnåtts de senaste 20 åren”, skriver professorerna

Agnes Wold och Ulf Sandström samt doktor Birgitta Jordansson i DN.

I mitten av 1990-talet avslöjades att dåvarande Medicinska forsknings­rådet diskriminerade kvinnliga fors­kare. Resultatet blev att bedömningsprocessen sågs över. Könsorättvisan rättades i stort sett till.

Men i Thomas Östros forskningsproposition 2001 gjordes en satsning på ”excellenta forskningsmiljöer”.

Från 2003 till 2014 fördelas minst 10 miljarder kronor genom så kallade excellensprogram. Excellensen verkar – precis som kompetensen – bara kunna tillhöra en man.

20–30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap är kvinnor. Men kvinnliga forskare får bara 12,7 procent av excellensmedlen.

Helena Edlund är en av världens ledande utvecklingsbiologer. Gång på gång har hon nekats excellenspengar trots att hon har haft de bästa publikationerna i vetenskapliga tidskrifter. En gång motiverades avslaget med att det var oklart om Edlund hade ”förmågan att leda ett stort centrum”.

Att utlysningstexterna efterfrågar ”directors” med ”strong leadership skills” har förmodligen med saken att göra. Fördomarna om könen säger att bara män kan vara starka ledare.

Delegationen för jämställdhet i högskolan konstaterar att de ”misslyckade excellenssatsningarna” har skadat kvinnliga forskare på tre sätt:

”Genom att de endast fått en skärv av medlen, att de tvingas dra åt svångremmen för att betala motfinansieringen, och genom att de fått veta att ”excellenta” forskare är liktydigt med män.”

Forskningsminister Jan Björklund är loj. Han säger bara att excellens­programmen ska fortsätta, men att eventuella könsorättvisor ska rättas till.

Problemet är djupare än så. När excellens antas vara en manlig egenskap blir själva programmen ett hot mot excellensen – eftersom kvinnliga excellenta forskare sållas bort.

Av: Åsa Petersen

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN