Mejla

Anders Lindberg

Skolan är valets viktigaste fråga

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringens skolfiasko kommer dra ner Sverige under många år

Skolan slits isär  Systemet med skolpeng behöver reformeras – pengar måste gå dit behoven är störst. Annars forstätter vi gå mot en sämre skola.
Foto: PHOTODISC
Skolan slits isär Systemet med skolpeng behöver reformeras – pengar måste gå dit behoven är störst. Annars forstätter vi gå mot en sämre skola.

I dagarna börjar tusentals sex- och sjuåringar skolan för första gången. De flesta kommer alltid att minnas dagen. En ny fas i livet, början på något stort.

Men efter åtta år med regeringen Reinfeldt är den svenska skolan förändrad i grunden. Från att en gång ha varit en av de institutioner som höll samman vårt samhälle, som syftade till att utjämna skillnader i bakgrund, klass och hemmiljö har skolan blivit ett instrument som segregerar barn.

Allt sämre

Den svenska regeringen har, vilket internationellt sett är unikt, sänkt ambitionsnivån för utbildningsväsendet. De har inte tillfört nödvändiga resurser till grund- och gymnasieskolan för att motverka segregation och skillnader, de har sänkt kunskapskraven i delar av gymnasiet och dragit ner på högskoleplatser.

Jan Björklund brukar skryta om att han genomfört en långtgående reformering av skolan. Men ser man till resultatet har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit för varje år han suttit vid makten. Sverige faller nu snabbt i de internationella jämförelser som görs.

Högre lärarlöner

För väljarna har skolan länge varit en av de allra viktigaste frågorna. Samtidigt har partierna än så länge knappast gett tillräckliga svar på hur problemen ska åtgärdas.

Socialdemokraterna presenterade idag nya förslag för att stärka lärarna. De vill lägga 3,5 miljarder på att höja lärarnas status och göra yrket mer attraktivt.

– Vi vill se till att läraryrket ska bli ett drömyrke, sa Stefan Löfven på pressträffen.

Huvuddelen av satsningen, 2,5 miljarder, ska gå till högre lärarlöner. Resten ska gå till bland annat bättre lärarutbildning och kompetensutveckling.

"En bra dag för lärarna" skriver Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet på Twitter.

Inte enda problemet

En satsning på lärarna är en viktig. Om man inte kan rekrytera och behålla bra lärare så kan ingen skolpolitik i världen fungera.

De barn som i dagarna börjar skolan var inte ens födda när Jan Björklund tillträdde som skolminister. Hans argument att alla problem är Socialdemokraternas fel klingar allt falskare.

Samtidigt kommer man inte i från att exempelvis problemen med den ökande skolsegregationen till stor del går tillbaka ända till 1992 då det fria skolvalet och friskolereformen genomfördes.

Socialdemokraterna finansierar sitt förslag genom den särskilda bankskatt som partiet förslog i Almedalen i somras.

Det drabbar ingen fattig.

Av: Anders Lindberg

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN