Mejla

Josefina Skerk

Äldre kvinnor är glömda i Metoo

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: colourbox

Sexuellt våld mot kvinnor upphör inte ens när man lämnar arbetslivet för att gå i pension - och samhället vänder bort blicken.
De äldre nämndes inte ens när representanter för 65 stycken Metoo-upprop i veckan på DN-debatt sammanfattade kampanjen och la förslag till Sveriges politiker.

– Våldsbeteendet kan ha pågått i många år i relationen och det blir inte lättare för kvinnan att säga nej ju äldre hon blir, säger Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå universitet.

Personer som ska ge service, vård och stöd till de äldre kvinnorna kan också vara förövare.
Det finns nästan ingen forskning på området, men det rör sig åtminstone om 3 500 äldre kvinnor varje år som utsätts för sexuella övergrepp, enligt Nationellt centrum för kvinnofrids befolkningsundersökning Våld och Hälsa från 2014.
– Den generation äldre vi har i dag pratar inte öppet om sexualitet och inte heller om sexuella övergrepp, säger Britt-Inger Saveman.

Det gör inte regeringen heller. I utredningen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck nämns knappt äldre kvinnor.

Naturligtvis kan vi inte kräva av en kvinna som varit tyst hela sitt liv om våldtäkter eller övergrepp att plötsligt berätta. Men det samhället kan göra är att lyssna på de som vill berätta och att se varningstecknen.

Pensionärernas riksförbund, PRO, har föreslagit att sjukvårdspersonal ska börja ställa frågan till äldre om de har utsatts för övergrepp. Det är ett bra första steg.

Men det kanske viktigaste är att vi alla får upp ögonen för problemet. Även äldre kan våldtas, och de förtjänar att tas på allvar.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Av: Josefina Skerk

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.