Mejla

Eva Franchell

Männens spermier halverade på 40 år

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Antalet spermier hos europeiska män har halverats på 40 år.
Det är en dramatisk försämring av spermakvaliteten som nu presenteras av ett brittiskt forskarlag. Forskningen bygger på 185 studier från hela världen som visar att vändningen skedde på 1980-talet och att trenden är fortsatt nedåtgående. Faktum är att spermiernas antal och kvalitet sjunker för varje generation.
Försämringarna syns hos män i hela västvärlden. Bland män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har spermiekoncentrationen sjunkit med 52,4 procent mellan åren 1973 till 2011.
Länge ansågs de finska spermierna vara speciellt livskraftiga, men nu sjunker kvaliteten även där.

”Vi ska vara väldigt oroliga”

– Jag trycker att vi ska vara väldigt oroliga, säger den brittiska professorn Richard Sharpe i en intervju med svenska SVT. Han är expert på manlig reproduktiv hälsa och beskrivs som en försiktig general.

– Vi skulle vara mycket bekymrade om vi förlorade hälften av någon annan fysisk förmåga och särskilt då om vi inte visste orsaken.
Forskarna vet dock redan att kemikalier och bekämpningsmedel kan påverka kvaliteten på männens sperma. Hormonstörande ämnen som finns i bland annat plast kan vara en orsak. Djurlivet påverkas av den stora mängden p-piller som sprids i våra vattendrag.

Att det rör sig om en vällevnadsfråga verkar uppenbart då män i Sydamerika, Asien och Afrika inte har drabbats av försämrad spermakvalitet.

Infertilitet är ingen privatsak

Forskarna misstänker att den största påverkan sker redan i fosterstadiet och därför behöver framtida studier också omfatta gravida kvinnor och vad de exponeras för.

Forskare, myndigheter och inte minst våra politiker borde engagera sig mer i de reproduktiva frågorna. Det tog många år för regeringen att initiera de riktlinjer för endometrios som kom härom dagen. Det är en kvinnosjukdom som innebär smärta, men som också försämrar möjligheterna att bli med barn.
Vi kan inte tro att regeringen är särskilt pryd, men kanske ses sex och samlevnad som en privatsak. Infertiliteten blir ett misslyckande i sängen, trots att den borde tas på största allvar.

Om männens spermier fortsätter att minska i den här takten får vi snart inga barn alls och så kan faktiskt inget samhälle fortleva.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Av: Eva Franchell

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.