Bristen på arbetskraft slår hårt mot Stockholm

Av: Aftonbladet

Publicerad:

Stockholms tillväxt hämmas av bristen på arbetskraft. Den är den högsta på åtta år, visar Handelskammarens nya Stockholmsbarometer och pekar ut it, bygg och handel som de branscher som drabbas hårdast.

– Konjunkturen i länet är starkare än normalt men arbetskraftsbristen är akilleshälen. Inte minst bygg- och IT-företag i Stockholm har stora problem att hitta rätt arbetskraft, säger chefsekonom Andreas Hatzigeorgiou på Stockholms Handelskammare till DN Sthlm.

För handeln går det också trögt, för livsmedel och partihandel är fallet störst. Även motorfordonshandeln är försvagad.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE