Malmgården förfaller – trots k-märkningen

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:
Hovings malmgård uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och är blåklassad av Stadsmuseet, den högsta klassen som omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det  anses motsvara det som krävs för byggnadsminnen i kulturmiljölagen – malmgården får alltså inte rivas eller förfalla.
Foto: WIKIPEDIA
Hovings malmgård uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och är blåklassad av Stadsmuseet, den högsta klassen som omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det anses motsvara det som krävs för byggnadsminnen i kulturmiljölagen – malmgården får alltså inte rivas eller förfalla.

För nära 250 år sedan byggdes Hovings malmgård på östra Söder, nära Danvikstull. De senaste åren har den stått tom och förfallit – trots att den är blåklassad. Nu riktar Stadsmuseet skarp kritik mot bolaget som äger byggnadsminnet, skriver Stockholm Direkt.

– Huset ska bibehållas i gott skick, det finns underhållskrav i avtalet när staden säljer byggnaden. Vi har flera gånger försökt få tag i bolaget för att påminna dem om den skyldigheten, men vi har aldrig fått svar, säger säger Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef på Stadsmuseet.

Malmgården är k-märkt och får inte rivas. Enligt skyddsbestämmelser från detaljplanen från 1996 står det också att huset inte får förvanskas, förändras eller förfalla.

Einar Mattssons Byggnads AB köpte gården för 18 år sedan av Stockholms stad i samband med en markanvisning för bygget av kvarteret Persikan.

"Vi har en löpande dialog med Stadsbyggnadskontoret som handlägger ärenden gällande denna tomt. Nu hoppas vi att vi får till en bra detaljplan för att kunna påbörja ett arbete med att utveckla fastigheten" skriver kommunikationschef Ewelina Holm på byggbolaget i ett svar.

Fotnot: Hovings malmgård kallas ibland Hiertas malmgård. Lars Johan Hierta, som startade Aftonbladet, bodde här under åren 1842–1848.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE