Löste namntvist utan namn

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Foto: BeylaBalla / iStockphoto

En tvist om ett namn på en tjärn i Härjedalen är nu löst. Tjärnen får heta – ingenting alls, precis som förut, har Lantmäteriet bestämt.
– Och så blev man av med problemet, säger Hans Östling som ville ge tjärnen i Glissjöberg utanför Sveg ett namn, till Östersunds-Posten.
Enligt Östling, som är uppvuxen i byn och som har en gård kvar på orten, hette tjärnen för länge sedan Andtjärn men i dagligt tal bland yngre bybor kallas den Albintjärn. Men på kartor kallas den ingenting alls. Albin eller And? Han vände sig till Lantmäteriet för att få ett svar, berättar ÖP. Kunde inte tjärnen få heta något och då det gamla namnet? Nej, svarar Lantmäteriets ortsnamnssektion. Inget nytt har framkommit, därför får tjärnen fortsätta att inte heta något alls. (TT)

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE