Skolinspektionen varnar rektor som filmade elev

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:

ÖSTERGÖTLAND

Två gånger filmade läraren, rektorn vid Småskolan i Ljungsbro, den åttaårige eleven som gick i årskurs två på lågstadiet.

Enligt läraren själv har han agerat för en tryggare skolmiljö, han menar att eleven utgjorde ett allvarligt fysiskt, psykiskt och psykosocialt hot för både personal och elever.

Läraren dömdes att betala 15 000 kronor i skadestånd för den kränkande behandlingen. Men Lärarnas ansvarsnämnd friade läraren. Skolinspektionen överklagade då till förvaltningsrätten, som ger Skolinspektionen rätt. Rätten konstaterar att agerandet strider mot skollagen och anser att läraren är mindre lämplig att bedriva undervisning. Han får också en varning.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE