Ostlänken kan gå i ny tunnel genom Kolmården

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Foto: Lasse Allard / AFTONBLADET / 2116

Trafikverket kan ha löst in flera hus förgäves. I ett nytt förslag har Ostlänken dragits om. I det går järnvägen i ett åtta kilometer lång tunnel genom Kolmården, rapporterar SVT Öst.

Anledningen är att man upptäckt tidigare okända sprickområden i berget under Kolmården.

– Genom att bygga en lång, djupare tunnel kan vi säkerställa en passage vid lågområden. På det sättet kan vi kringgå de områden som är särskilt kritiska att bygga i, något som de markundersökningar vi har genomfört styrker, säger bergspecialisten Karl-Johan Loorents i projekt Ostlänken.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE