Vägarna som stängs av de enorma vattenmassorna

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Foto: Simon Eliasson

LULEÅ

SMHI:s klass 3-varning för extremt höga flöden för Norrbottens kustland och inland gäller fortfarande, främst gäller det Boden, Piteå, Älvsbyn och Luleå. Och i översvämningarnas spår stängs vägarna en efter en.

Bland annat är väg 356 från Skogså till Holmen avstängd i båda riktningarna, väg 760 mellan Gunnarsbyn och Överstbyn är svårframkomlig, likaså väg 763 från Gunnarsbyberget till Ytterholmen, i höjd med järnvägsstationen på väg 761 i Niemisel är det begränsad framkomlighet.

Väg 373 mellan Vattusjön till Storkbäcken västra är delvis översvämmad i höjd med Fagerheden. Väg 796 vid Bränna är avstängd för genomfart.

Väg 856 vid infarten från väg 99 mot Vyöni vid Juoksengi är avstängd på grund av översvämningar. Om vatten stiger ytterligare en decimeter kommer väg 99 att svämma över, stugor nära älven är i riskzonen redan nu.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE