Så minskar du risken för din pension i coronakrisen

Experterna: Så ska du tänka kring din pension och ditt sparande nu

Av: Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Coronapandemin

Det står redan klart att coronakrisen kommer att påverka pensionerna negativt. Men det finns en del att göra för att minska effekterna – även för den som snart ska gå i pension.

– De bör redan nu börja fundera över fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder i sitt premiepensionssparande, säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Enligt prognosen för nästa år kommer inkomstpensionen att sänkas med 1,5 procent och premiepensionen med 8 procent.

– Men det är viktigt att påpeka att grundtryggheten i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd inte påverkas i någon stor utsträckning av oron, säger pensionsexperten Monica Zettervall.

Efter finanskrisen 2008 nådde aktiemarknaden botten efter två och ett halvt år. Först efter sex år var kurserna tillbaka på den tidigare toppnivån.

Öka successivt

Att ha allt sitt pensionssparande på aktiemarknaden kan alltså bli en dyr affär när man närmar sig pensionen. Därför är rekommendationen att man successivt ökar andelen räntesparande ju närmare pensionen man kommer.

Inom premiepensionssystemet finns även möjlighet att placera pengarna i en traditionell försäkring.

Fördelen med en sådan är att risken är låg, man är till och med garanterad ett visst belopp. Nackdelen är att avkastningen är låg.

– Fondportföljer med lägre risk, räntefonder eller traditionell försäkring, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde. Den som funderar på byta till en traditionell försäkring vid en nedgång på börsen bör känna till att risken visserligen blir lägre än om du investerar allt i aktiefonder, men du kan inte fullt ut ta del av en eventuell framtida börsuppgång.

Liten premiepension

För de flesta 60-åringar kommer dock premiepensionen bara att utgöra en liten del av den totala pensionen.

– Dessutom tar man ju inte ut hela premiepensionen på ett bräde. Det gör man inte med tjänstepensionen heller. Premiepensionen betalas ut månadsvis livet ut.

När man blir pensionär så säljer vi varje månad av en proportionell del av fondportföljen för att finansiera den månatliga premiepensionsutbetalningen.

Resten av kapitalet ligger kvar i de fonder du har valt och kommer kunna växa till sig i en börsuppgång.

Varierande effekter

När det gäller tjänstepensionerna så varierar effekterna en hel del mellan olika avtalsområde, generationer och inkomstgrupper.

– Ganska många av 50- och 60-åringarna har förmånsbestämda tjänstepensioner som innebär att de kommer att få en viss procent av sin lön i pension. Det gör att de inte är så utsatta för börsturbulensen och heller inte av inkomstutvecklingen i Sverige, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Effekter inom tjänstepensionen

– Det som skulle kunna hända är väl att man inte får någon uppräkning.

De som däremot har en stor del av sitt tjänstepensionskapital på aktiemarknaden kommer att drabbas hårdare. Det gäller framför allt höginkomsttagare men även yngre personer med så kallade premiebestämda tjänstepensioner.

– För dem kommer effekterna att variera beroende på vilken risk man har tagit. De skulle kunna hamna i ett läge där de får sänkta utbetalningar. Men det är ovanligare inom tjänstepensionen än inom premiepensionen. Så det kommer att bli lite mindre effekter inom tjänstepensionerna.

– För den som blir av med jobbet och inte lyckas ta sig tillbaka till arbetsmarknaden så är det framför allt tjänstepensionen som blir den stora utmaningen. Den allmänna pensionen fortsätter man att tjäna in till på de inkomster man får i form av arbetslöshetsersättning.

Publicerad:

LÄS VIDARE