Amorteringskravet har haft begränsat effekt

Publicerad:
Uppdaterad:

Det nya amorteringskravet

Kritikerna förutspådde stora konsekvenser av det skärpta amorteringskravet - däribland Fastighetsbyrån.
Enligt en Novusundersökning fick lagändringen snarare begränsade effekter.
– Det skapade ändå en stor oro på marknaden, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

De allra flesta aktörer på bostadsmarknaden var starkt kritiska till införandet av det skärpta amorteringskravet.

Köpte man en ny bostad var chansen stor att fler skulle behöva amortera, menade man. I förlängningen skulle det slå hårt mot hushållen och bromsa marknaden.

Enligt en Novusundersökning, som är gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån, har det skärpta amorteringskravet inte alls drabbat den enskilda individen särskilt mycket. Endast tio procent av de 1 614 tillfrågade uppger att lagändringen har påverkat deras vilja eller möjlighet att flytta.

– De nya reglerna har fått en psykologisk effekt men tittar man på individnivå har det fått en rätt liten påverkan, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Foto: Fastighetsbyrån
Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Foto: Johner
Det skärpta amorteringskravet har haft begränsade effekter, enligt en Novusundersökning.

Ändå slagit mot vissa grupper

Fastighetsbyrån var ute i media efter att lagen gått igenom och markerade att beslutet var olyckligt.

Var det här resultatet förvånande?

– Nej, i stort inte. Men det finns ju grupper som det har träffat mer än andra.

Den åldersgrupp som i störst utsträckning har påverkats av det nya amorteringskravet är 26–35 åringar. Där uppger 14 procent att det påverkats deras vilja eller möjlighet att byta bostad.

Johan Engström medger att resultatet precis går i linje med Finansinspektionens prognos.

Han vill dock inte reflektera över sin eller andras kritik mot den enskilda individen. Däremot påverkade lagändringen åtminstone bostadsmarknaden i stort det senaste året. På ett år har bostadspriserna gått ner med åtta procent, enligt Svensk Mäklarstatistiks mätning för maj.

Den kritiken håller Engström fast vid.

– Det är bekymrande när man gör punktinsatser som skapar oro på marknaden och en väldig osäkerhet om vad som gäller. Vi har snarare saknat en helhetslösning av bostadspolitiken. Den här punktinsatsen får en psykologisk effekt och låser marknaden.

”Fortsätter skapa oro”

Fastighetsbyrån tycker att politikerna fortsätter skapa oro framöver med spekulationer om avskaffandet av ränteavdrag och ändring av flyttskatt.

– Man pratar om rätt mycket enskilda saker som skapar osäkerhet. Vi är i grund och botten för att man ska ha kontantinsats till boendet för trygghet och amorteringar på boendet på lång sikt men reglerna på bostadsmarknaden måste visa att det finns en viss trygghet. Bostaden är ofta livets största affär. Man ska inte behöva oroa sig om vilka regler som ska gälla eller inte kommer att gälla. Det leder till att många bor kvar i en bostadssituation som de skulle vilja förändra.

Den inlåsningen kvarstår. Däremot börjar vi skönja positivare prisutveckling på bostadsmarknaden. Förutom i Stockholm gick de allra flesta bostadspriser upp i landet i maj, enligt Svensk Mäklarstatistik.

– Vi ser en stabil prisutveckling efter det som har skett, folk har jobb och det är fortsatt låg ränta.

Publicerad:

LÄS VIDARE