Tålamodet tryter med Portugals skattepolitik

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Finansminister Magdalena Andersson (S) är nära att kräva omförhandling av Sveriges skatteavtal med Portugal för att stoppa skattebefriade utbetalningar av privata tjänstepensioner till utflyttade svenskar. Arkivbild.
Foto: Joakim Goksör/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) är nära att kräva omförhandling av Sveriges skatteavtal med Portugal för att stoppa skattebefriade utbetalningar av privata tjänstepensioner till utflyttade svenskar. Arkivbild.

Skattepolitik

Sverige är på väg att kräva omförhandling av ett omstritt skatteavtal med Portugal, för att stoppa skattebefriade utbetalningar av tjänstepensioner till tusentals svenskar.
– Tiden rinner ut, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansministern har på rader av Ekofin-möten och på tu man hand med portugisiska kollegor hittills förgäves försökt förmå Portugals regering att introducera en skatt på privata svenska tjänstepensioner. Men inget händer och Magdalena Andersson överväger nu att ta till hårdare tag.

Behöver justeras

Grundproblemet finns i ett skatteavtal från 2002 som efter en portugisisk skattereform några år senare innebär att vissa tjänstepensioner kan plockas ut skattefritt i Portugal.

– Vi har inget behov av att omförhandla avtalet i sin helhet, men just den här delen behöver justeras, säger Andersson.

TT: Hur lång frist ger du Portugal för att agera i den här frågan?

– Det är inte lång tid kvar innan vi kommer kräva en omförhandling av avtalet. Tiden rinner ut, säger hon.

Finlands regering, som sedan länge brottas med samma problem, har i dagarna höjt tonläget ordentligt gentemot Lissabon.

Ett nytt skatteavtal mellan Finland och Portugal var klart i november 2016. Det godkändes av riksdagen och presidenten i Helsingfors redan månaden därpå. Men i Portugal har regeringen inte ens lagt fram avtalet för godkännande i parlamentet.

För att få fart på processen lade Finlands regering därför i förra veckan fram ett förslag till riksdagen i Helsingfors om att säga upp det befintliga snart 50-åriga skatteavtalet med Portugal, så att det upphör att gälla i januari 2019.

– Vi räknar med beslut om detta i maj eller i början av juni, säger Antero Toivainen, rådgivare på Finansdepartementet i Helsingfors.

Det innebär att om Portugal till årsskiftet inte har godkänt 2016 års avtal blir det en avtalslös skattesituation mellan de båda euroländerna. I praktiken kan Finland då dubbelbeskatta finländare med inkomster i Portugal.

Ingen rätt att beskatta

Danmark har efter liknande konflikter sedan 2010 inga skatteavtal med vare sig Frankrike eller Spanien.

Enligt de flesta skatteavtal Sverige har med andra länder får Skatteverket ta ut en särskild inkomstskatt på 25 procent på svensk tjänstepension som betalas ut till svenskar bosatta i andra länder, enligt Britt-Marie Hallberg Eriksson, rättslig expert på Skatteverket.

– Men när det gäller just Portugal har Sverige enligt avtalet inte någon rätt att beskatta tjänstepensioner som betalas ut efter arbete i enskild tjänst, säger hon.

Hallberg Eriksson tillägger att syftet med skatteavtal är att undvika dubbelbeskattning och inte att denna typ av inkomst ska bli helt skattebefriad.

När det gäller statliga och kommunala tjänstepensioner kan Sverige redan i dag beskatta mottagare i Portugal, förutsatt att de är svenska medborgare.

Fakta: Allt fler svenskar flyttar till Portugal

Sverige ingick i augusti 2002 ett avtal om dubbelbeskattning med Portugal, som trädde i kraft ett drygt år senare. Avtalet innebär sedan Portugal reformerade sitt skattesystem 2009 bland annat att utbetalningar av privata tjänstepensioner till svenskar som bosatt sig i Portugal under vissa omständigheter är skattebefriade.

Många svenskar, bara i fjol 777 personer, har sedan dess valt att flytta till Portugal, bland annat en lång rad höginkomsttagare från näringslivet.

År Svenskar utflyttade till Portugal

  • 2009 67

  • 2010 130

  • 2011 187

  • 2012 198

  • 2013 287

  • 2014 327

  • 2015 497

  • 2016 584

  • 2017 777

Källor: Statistiska centralbyrån, Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Publicerad:

LÄS VIDARE