Norska FI vill stoppa bankutdelningar

Reporter: TT

Publicerad:
Norges finansmyndighet, Finanstilsynet, vill att norska banker – med storbanken DNB i täten – omprövar förslag om utdelningar och återköp av aktier i coronakrisens kölvatten. Arkivbild
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Norges finansmyndighet, Finanstilsynet, vill att norska banker – med storbanken DNB i täten – omprövar förslag om utdelningar och återköp av aktier i coronakrisens kölvatten. Arkivbild

Norska banker bör ompröva utdelningsbeslut och återköpsprogram i ljuset av den stora ekonomiska osäkerhet som råder om effekterna av coronaviruset, enligt den norska finansmyndigheten Finanstilsynet.

De flesta norska bankerna har redan föreslagit betydande utdelningar för 2019 års verksamhet och står inför årsstämmor där utdelningsbeslut ska fattas under de närmaste veckorna.

Enligt Finanstilsynet gäller inte längre samma förutsättningar som rådde när bankernas styrelser fattade beslut om utdelningsförslagen som ligger. Och nu måste risken för ett allvarligt ekonomiskt bakslag, såväl internationellt som i Norge, tas med i beräkningen, enligt myndigheten.

Finanstilsynet har nu krävt svar från bankerna på ett brev där utdelningsfrågan tas upp senast den 23 mars.

Enligt myndigheten måste bankerna dels klara av att hantera alla förluster som kommer att orsakas av coronakrisen och samtidigt fortsätta sköta kreditgivning till de delar av ekonomin som klarar krisen bättre.

Publicerad: