Larmet efter torkan: Elpriset kommer att svida i plånboken

Priserna väntas stiga under hösten

Av: Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Sommarens torka kommer att svida hårt i plånboken i vinter.
Trots en hel del regn den senaste månaden är nivåerna i vattenmagasinen under det normala.
– Vi skulle behöva ha en väldigt blöt höst för att kunna komma ner på samma nivåer som i fjol, säger energianalytikern Kaj Forsberg.

Vattenkraften står för cirka 40 procent av elproduktionen i Sverige.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen har därför stor betydelse för elpriserna.
Enligt branschorganisationen Energiföretagen var fyllnadsgraden i magasinen 65 procent förra veckan – jämfört med 86 procent ett normalår.

– Under sommaren var magasinen väldigt mycket under sina normala nivåer. Sedan dess har hösten börjat ganska blött på de ställen där det är som viktigast för att elpriset ska normaliseras, säger Kaj Forsberg, analytiker på Energimarknadsinspektionen, EI.

Pressas upp av EU

I september var elpriserna cirka 60 procent högre än förra året. Det så kallade spotpriset i landets fyra elområden sjönk med 13-15 procent förra veckan, men ligger ändå en bra bit över de senaste årens nivåer.

Andra faktorer som driver elpriserna uppåt är stigande kolpriser samt det senaste årets kraftiga prisökning på utsläppsrätter.

EU:s system med utsläppsrätter är skapat för att minska utsläppen av koldioxid. Sedan reglerna nyligen ändrades har priserna ökat kraftigt.

– Ändringarna har inneburit att utbudet minskat. Avsikten var att priserna skulle upp eftersom man länge ansett att de varit för låga, säger Kaj Forsberg.

Kärnkraften står för ungefär 40 procent av elproduktionen i Sverige. Under slutet av sommaren sänktes produktionen tillfälligt på grund av värmen, men produktionen är nu tillbaka på normal nivå.

De så kallade terminspriserna – enkelt uttryckt pris på framtida köp av el – på den nordiska elbörsen Nordpool ger fingervisning om hur elpriset kan komma att röra sig under det närmaste året.

Bättre till sommaren

Och enligt den terminsprisstatistik som presenteras i EI:s senaste veckobrev väntas priserna stiga under hösten till en nivå över det normala under vintern, men därefter vända ner igen efter vårfloden och lägga sig på en nivå jämförbar med fjolåret.

– Marknaden tror att det här underskottet kommer att fortsätta påverka elpriserna i ungefär ett halvår till, säger Forsberg.
Fyra av tio hushåll har olika former av bundet elpris och har i de flesta fall inte känt av prisökningen – än.

”Svänger mycket”

– Det är de som har rörligt pris eller som har varit tvungna att omförhandla sitt fasta pris under sommaren eller hösten som har känt av prisökningen.

– Det finns de som påstår att man alltid ska omförhandla på sommaren. Men tittar man på statistiken finns inget sånt mönster som man alltid kan lita på. Det där svänger väldigt mycket. Så det går inte att peka på en given period då man ska binda priset.

Så byter du elavtal

• På sajten elpriskollen.se kan man jämföra elpriserna. Sajten drivs av Energimarknadsinspektionen.

• Kolla när avtalet löper ut. Har man ett tidsbundet avtal bör man vänta till avtalstidens slut för att slippa betala så kallad lösenavgift.

• För att undvika automatisk förnyelse av avtalet kan det vara nödvändigt att säga upp avtalet i god tid, ofta minst en månad i förväg. Kontrollera därför även hur lång uppsägningstiden är.

• Skicka uppsägningen skriftligt, med brev eller e-post (praktiskt om man senare behöver visa när man skickade sin uppsägning). Den nya elleverantören underrättar därefter elnätsföretag om bytet.

• Elnätsföretaget sköter avläsningen av elmätaren och avräkningen till både den gamla och den nya elleverantören.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå

Publicerad:

LÄS VIDARE