Viktiga Polenkabeln ska undersökas – kan ha blivit skadad

Den så kallade Polenkabeln ligger bara 500 meter från en av Nord Stream-läckorna.

Nu ska specialister undersöka om den har tagit skada.

– Vi vill säkerställa att den inte har påverkats, säger Svenska Kraftnäts Per Kvarnefalk.

Det misstänkta sabotaget mot Nord Streams gasledningar på fyra platser i Östersjön kan ha skadat annan viktig infrastruktur. Det rör sig om en elkabel som går mellan Sverige och Polen, vilket SVT var först med att rapportera.

Polenkabeln, eller Swepol Link som den officiellt heter, går rakt igenom området där tre av detonationerna har registrerats och ligger ungefär 500 meter från en av gasläckorna. Nu ska den undersökas av specialister.

– Eftersom vi har registrerat att en av detonationerna låg så pass nära vår kabel vill vi säkerställa att den inte har påverkats, säger Per Kvarnefalk, avdelningschef på Svenska Kraftnät till Aftonbladet.

Sedan i början av september är kabeln, som delvis ägs av Svenska Kraftnät, tagen ur drift för planerat underhåll. Av den anledningen kan man i nuläget inte se om någon skada är skedd.

– På tisdag kommer vi att göra mätningar på kabeln.

Gasledningarna Nord Stream 1 och 2 har skadats på fyra ställen.
Gasledningarna Nord Stream 1 och 2 har skadats på fyra ställen.

”Ingen akut fråga”

Hur kommer det sig att det sker först på tisdag?

– Det är specialister, kabelns leverantör, som kommer att göra mätningen. Eftersom den är ur drift är det ingen akut fråga för oss. Hade det varit en akut fråga hade vi kunnat få in dem snabbare, men vi såg inte att vi behövde göra en akut åtgärd, säger Per Kvarnefalk.

Han fortsätter:

– Hade det varit haveri på en annan kabeln hade vi genomfört mätningen snabbare. Vår bedömning är att det inte är något fel, men vi vill säkerställa det.

Elkabeln togs i drift år 2000 primärt för att exportera el från Sverige ner i Europa i syfte att minska Polens beroende av kolkraft. Men på senare tid har den blivit alltmer viktig även för Sveriges elförsörjning, förklarar Per Kvarnefalk.

– Sedan vår kärnkraft i södra Sverige har stängt, Barsebäck och Ringhals, har vi blivit mer beroende av den för import under vissa perioder. Så visst är vi beroende av alla våra kablar en väldigt kall dag när vi inte har tillräckligt med produktion i Sverige.

Swepol Link går mellan Sverige och Polen.
Swepol Link går mellan Sverige och Polen.

Om det skulle vara så att kabeln har skadats, hur allvarligt är det för den svenska energiförsörjningen?

– Det är klart att det blir allvarligt om den skulle vara ur drift länge och det skulle vara problem att reparera kabeln. Att reparera en sjökabel kan ta ganska lång tid, den senaste skadan tog ungefär en månad och då var det ganska bra väder, så det beror på hur vädret är. Blåser det mycket kommer det bli svårt att ha en båt där ute. 

Hur skulle det påverka importen och exporten av el?

– Vi har andra kablar också. Min bedömning är att det delvis kommer att påverka under vintern just för att vi inte har möjlighet att importera. Men det kommer att påverka Europa från andra hållet mer eftersom vi inte kommer att kunna exportera till Polen. Större delen av året har vi ett överskott av produktion, så vi kan inte bidra till Polen på samma sätt. För Europa är det lite sämre om den här inte är i drift.

Men, är han noga med att understryka:

– Nu är den planerad ur drift och vår bedömning är att det inte är några skador på den.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu