KI: Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år

Publicerad 2022-08-10

Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur nästa år.

Det skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

Hög inflation och stigande räntor är några av anledningarna till det ekonomiska läget.

Konjunkturinstitutet, KI, skriver på sin hemsida att svensk ekonomi kommer gå in i en lågkonjunktur nästa år.

Att pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och vinter är en orsak till det ekonomiska läget.

”Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren” står det i KI:s pressmeddelande.

Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser kommer att bidra till den minskande konsumtionen, skriver KI.

Konjunkturinstitutet bedömer samtidigt att landets finanser fortsatt är starka och att det kommer finnas ett budgetutrymme om cirka 120 miljarder kronor för de kommande fyra åren.

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu