Så slipper du vanligaste deklarationsmissarna

Av: TT

Publicerad:
Skatteverkets telefonapp. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Skatteverkets telefonapp. Arkivbild.

Det är hög tid att deklarera. Varje år återkommer samma typer av fel i svenskarnas deklarationer.

Här är de vanligaste missarna – och hur man undviker dem.

Skatteverket gör särskilda kontroller av de poster som brukar generera mest fel – reseavdrag, bostadsförsäljningar och försäljning av värdepapper.

Reseavdrag

Det absolut vanligaste felet till antal gäller avdrag för resor till och från arbetet. Drygt 900 000 personer brukar yrka det avdraget, enligt Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

– Så många som hälften av dem har inte rätt till avdraget eller yrkar för mycket, säger Johan Schauman.

Grundförutsättningarna för att ha rätt till avdraget är att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer. Tidsvinsten jämfört med att åka kollektivtrafik måste vara två timmar om dagen och man får bara göra avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor.

Ofta är det tidsvinsten med resorna som det fallerar på, enligt honom.

– Sen är det relativt vanligt att man räknar fel på antalet dagar eller avståndet.

Som för flera andra poster i deklarationen finns en webb-baserad beräkningshjälp för reseavdraget på Skatteverkets hemsida.

Bostadsförsäljning

Under fjolåret sålde 280 000 svenskar en bostad som nu ska deklareras. Det är också en väldigt vanlig källa till fel.

– I stickkontroller gör 90 procent fel. Det finns en skillnad mellan hur folk tror att reglerna funkar och hur de verkligen funkar, säger Johan Schauman.

Främst rör det sig om fel som gäller gjorda renoveringar. Det delas upp i ny-, till- eller ombyggnad, som alltid är avdragsgillt, och reparationer och underhåll. Kostnader för det som klassas som reparation och underhåll är avdragsgillt för året du sålde bostaden och fem år före det.

– Många kanske går på utgångspunkten att en åtgärd har gett mer vid försäljningen men det är inte det som avgör, säger Johan Schauman.

Till exempel är inte en badrumsrenovering i en bostadsrätt avdragsgill om den gjordes mer än sex år före försäljningen.

Försäljning av värdepapper

Att deklarera för sålda aktier kan vara svårt. Det gäller särskilt aktier som köptes för mycket länge sedan, som kanske ärvts och där det är svårt att få fram anskaffningsutgiften.

Även för det har Skatteverket en beräkningshjälp. Saknas underlag för att bestämma inköpsvärdet kan man använda den så kallade schablonmetoden. Om aktierna har ökat mer än 400 procent i värde är det också mer förmånligt att använda den metoden.

– Då tar man upp 20 procent av försäljningsvärdet som inköpsvärde, säger Annika Creutzer, fristående privatekonom.

Uthyrning av privatbostad

– Det är skattepliktigt om man gör det i stor omfattning, påminner Johan Schauman på Skatteverket.

De som hyr ut för mer än 40 000 kronor på ett år kan bli skattskyldiga. Reglerna ser olika ut beroende på om du bor i hyresrätt, småhus eller bostadsrätt. Om uthyrningen kan liknas vid hotellverksamhet blir man också momsskyldig.

– Hyr man ut väldigt mycket via exempelvis Airbnb kan man bli betraktad som näringsidkare. Då ska man också deklarera som näringsidkare, säger Annika Creutzer.

Avdrag för tillfälligt arbete på annan ort

Här är missen att flera som har rätt till avdraget inte vet om det, enligt Annika Creutzer.

– Om du är skriven på ett ställe men åker och jobbar på ett annat kan du ha rätt till avdraget, exempelvis om du är student och skriven i Uppsala, men åker och sommarjobbar på Gotland, säger hon.

Avdragen kan gälla sådant som ökade levnadsomkostnader, resekostnader och boendekostnader, enligt särskilda regler.

Inbetalning av restskatt

För den som vet att hen har restskatt som överstiger 30 000 kronor är det hög tid att betala in skatten för att minimera räntan som började ticka den 13 februari.

– Betala in nu så har du bara en kortare tid med dyrare ränta. Gör en grovkalkyl. Betalar du in för mycket skatt får du pengar tillbaka sedan, säger Annika Creutzer.

För dem som har mindre än 30 000 i restskatt börjar räntan att ticka från den 5 maj om ingen inbetalning har gjorts.

Uppgifter om bankkonto

Skatteverket saknar uppgifter om bankkonto för utbetalning av överskjutande skatt för omkring 800 000 personer, enligt Johan Schauman.

– Ett hett tips för dem som deklarerar första gången är att anmäla bankkonto, säger han.

Då betalas eventuell skatteåterbäring ut automatiskt.

Den som inte har anmält ett bankkonto måste själv vända sig till Skatteverket för att få sin skatteåterbäring utbetalad.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN