Tele 2 blir Telias värsta konkurrent

Av: TT

Publicerad:
Mobiloperatören Tele 2 och bredbandsoperatören Com Hem går samman i ett gemensamt bolag.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Mobiloperatören Tele 2 och bredbandsoperatören Com Hem går samman i ett gemensamt bolag.

Kinnevik blir genom Tele 2 :s köp av Com Hem den värsta konkurrent Telia hittills haft i Sverige. De inblandade bolagen pekar ut kunderna som vinnare, men inledningsvis hamnar vinstlotten hos några chefer i form av höga bonusar.

Varje gång det genomförs en mångmiljardaffär i Sverige så hävdar många experter att det var väntat. Ofta är det helt enkelt inte sant, men beskedet på onsdagsmorgonen att mobiloperatören Tele 2 köper tv- och bredbandsoperatören Com Hem var åtminstone inte oväntat.

För ett drygt halvår sedan köpte Kinnevik, störste ägaren i Tele 2, 18,5 procent av aktierna i Com Hem och det var ingen slumpmässig investering. Lägg där till att Com Hems vd Anders Nilsson arbetat ett par decennier inom Kinnevikssfären så är logiken ganska klar.

Utmanar Telia

Nya Tele 2 kommer att kunna utmana Telia på ett helt annat sätt än vad de båda bolagen kunnat göra på var sitt håll. Kunderna kan nu erbjudas paket med mobila tjänster, fast bredband och Sveriges bredaste utbud av tv-kanaler.

– Det här är i första hand till fördel för konsumenterna som får tillgång till ett brett utbud av tjänster, säger Com Hems vd Anders Nilsson, som kommer att bli vd i det nya bolaget.

Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige, fyller i:

– Poängen med den här affären är att vi blir starkare tillsammans och kan erbjuda alla digitala tjänster som konsumenter och företag i Sverige vill ha.

Två årslöner i bonus

Bolagen räknar med att tjäna sammanlagt 900 miljoner kronor på fusionen, hälften i form av besparingar och lika mycket i ökade intäkter. Kostnaden beräknas till 600 miljoner kronor, varav merparten ligger under de tre första åren. Vad sammanslagningen kommer att betyda i form av personalminskningar finns inga klara besked om.

– Det handlar om två kompletterande verksamheter. På konsumentsidan håller vi på med mobila tjänster medan Com Hem har bredband och innehåll. Vi kommer att behöva kompetenser från alla hörn i båda bolagen, säger Samuel Skott.

Om framtiden är oviss för personalen så kan ledningspersoner se fram emot att bli rikligt belönade. I pressmeddelandet från bolagen där affären presenteras framgår att koncernledningarna och vissa nyckelpersoner kan få upp till två årslöner i bonus relaterat till sammanslagningen.

– Båda företagen kommer gå igenom en stor övergång och det är väldigt viktigt att vi håller kvar nyckelkompetens under den övergången och belönar de personerna för en del osäkerhet och det hårda jobb de kommer behöva göra, säger Tele 2:s avgående vd Allison Kirkby till TT.

Väntar på klartecken från EU

Bengt Nordström, vd och analyschef på konsultbolaget Northstream, ser sammanslagningen som en del i en konsolideringstrend på en kommunikationsmarknad som inte växer.

– Tele 2 har flyttat fram sina positioner ganska mycket i och med att man köpte TDC Sverige 2016, då man fick in en stor företagsmarknadsoperatör i verksamheten. Och så kommer det här steget med Com Hem. Det blir en intressant aktör på marknaden.

Konkurrensmyndigheter behöver också godkänna affären. Enligt Allison Kirkby krävs enbart klartecken från EU-kommissionen och inte svenska Konkurrensverket för att fusionen ska genomföras. Det enda problemet hon säger sig se för ett klartecken är att Kinnevik, genom ägandet av MTG, blir en mer dominerande aktör på tv-marknaden. Enligt Allison Kirkby är dock ledningen för Kinnevik beredd att vidta åtgärder om kommissionen har invändningar.

Affären fick ett halvdant mottagande på Stockholmsbörsen. Efter lunch hade Tele 2-aktien fallit med 6,5 procent medan Com Hem-aktiens inledande rusning avtagit och handlades knappt 6 procent upp.

Så fungerar transaktionen

  • Tele 2 betalar Com Hems aktieägare, dels en kontant del, dels i form av Tele 2-aktier. De aktierna kommer i form av en nyemission. Totalt värderar affären ett pris på Com Hem på 26,5 miljarder kronor eller 146 kronor per aktie, baserat på genomsnittskursen i Tele2 de senaste 30 dagarna.

  • Aktieägarna i Com Hem kommer att få ett ekonomiskt ägande om cirka 26,9 procent i Nya Tele 2 och en total kontant ersättning på 6,6 miljarder kronor.

  • Tele 2 och Com Hem kommer att göra ordinarie utdelningar för 2017 till sina respektive aktieägare till ett belopp om fyra kronor per aktie för Tele 2 och sex kronor per aktie för Com Hem.

Källa: Tele 2, Com Hem

Publicerad: