Svårt att hoppa av bostadsaffär

Av: Stefan Hesserud Persson

Publicerad:
Uppdaterad:
Om man vill bryta ett tecknat förhandsavtal på en nyproducerad bostad riskerar man stora skadestånd.
Foto: Thinkstock
Om man vill bryta ett tecknat förhandsavtal på en nyproducerad bostad riskerar man stora skadestånd.

Att ta sig ur ett bindande förhandsavtal på en nybyggd bostad är nästan omöjligt.
Kan man inte betala riskerar man att åka på skyhöga skadestånd.

– Man kan få stå för alla ekonomiska förluster som uppstår för föreningen, säger Maria Nilsson på Konsumentverket.

De fallande bostadspriserna har fått många som tecknat sig för nyproducerade bostäder att bli oroliga. Förhandsavtalen skrevs inte sällan för ett, två eller tre år sedan då priserna låg på en helt annan nivå.

För att finansiera köpen krävs ofta att det nuvarande boendet säljs, men på grund av det förändrade marknadsläget riskerar kalkylen att spricka. Följden blir att många försöker ta sig ur de tecknade avtalen.

Få kryphål

Men det är närmast omöjligt, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket.

– Om man redan skrivit på avtalet är det inte så mycket man kan göra, de är ju bindande. De möjligheter man enligt bostadsrättslagen har att säga upp avtalet är få, säger hon.

Exempel på sådana möjligheter skulle kunna vara om inflyttningen inte kan ske i tid, eller att avgifterna plötsligt blivit väsentligt högre än när förhandsavtalet tecknades.

Fallande bostadspriser, arbetslöshet eller sjukdom är däremot generellt inte giltiga skäl. Den valmöjlighet man har är helt enkelt att begå avtalsbrott och riskera att bli skadeståndsskyldig.

”Får stå för mellanskillnaden”

– Då får man stå för alla ekonomiska förluster som uppstår för föreningen. Det kan till exempel vara kopplat till att hitta en ny köpare. Dessutom kan man riskera att få stå för mellanskillnaden om den nya bostaden säljs för ett lägre pris än när avtalet skrevs, säger Maria Nilsson.

Hennes råd till den som fått svårt att finansiera bostadsköpet är att i första hand kontakta föreningen och undersöka om de eventuellt har andra potentiella köpare på tur.

– Det kan också vara bra att vända sig till en jurist som specialiserar sig på den här typen av frågor.

Om man funderar att teckna ett förhandsavtal för en bostad som är inflyttningsklar först om ett år eller mer finns det flera saker att tänka på:

Rådet: Sälj först

– Om möjligt kan man sälja sin bostad innan man tecknar avtalet, så att man har större delen av finansieringen klar. Men många har inte den möjligheten. Annars ska man vara noga med hur avtalet ser ut. Om du inte har kunskap själv kan du köpa en juridisk timme och be någon kolla på avtalet, säger Maria Nilsson.

Att försäkra sig mot fallande bostadspriser i avtalen tror hon däremot är svårt.

– Jag är tveksam till om föreningarna skulle gå med på att skriva in den sortens klausuler. Förhandsavtalen är en del av deras finansiering för att kunna bygga själva huset.

Fakta: Förhandsavtal

  • 1991 ändrades lagen så att bostadsproducenter fick rätt att ingå ett förhandsavtal med köpare och att ta emot ett förskott.

  • Bostadsrättsföreningen lovar då att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Föreningen blir skyldig att upplåta lägenheten åt den som tecknat sig och förhandstecknaren blir skyldig att köpa den när den är färdigbyggd.

  • Förhandsavtalet ska vara skriftligt och måste innehålla parternas namn, vilken lägenhet som avses, beräknad tidpunkt för upplåtelsen och uppgift om de beräknade avgifterna för bostadsrätten.

  • Till detta ska en hållbar kalkyl över kostnaderna för projektet bifogas.

  • Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make eller sambo i sitt ställe och får inte pantsätta sin rätt enligt avtalet.

  • Förhandstecknaren får säga upp och genast frånträda avtalet om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.

Källa: Bostadsrättslagens femte kapitel

Publicerad: