Så tycker partierna om pensionsavgiften

Frågan splittrar de sex partierna i pensionsgruppen

Av: 

Fredrik Rundkvist

Pensionsilskan

Regeringen vill höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent, med brett stöd från fack och pensionärsorganisationer.

Men för att en höjning ska kunna ske måste övriga partier i riksdagens pensionsgrupp ställa sig bakom förslaget.

Så här tycker de sex partierna i gruppen om en höjning.

Socialdemokraterna: Ja

”Socialdemokraterna har tagit ställning för att pensionsavgiften, den sociala avgift som arbetsgivaren betalar, ska höjas.” ”Vi behöver höja avgiften, definitivt upp till 18,5 procent, åtminstone i ett första steg. Det var ju den nivån som utlovades i pensionsreformen.”

Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsminister och ordförande i riksdagens pensionsgrupp

Maria Malmer Stenergard (M).

Moderaterna: Kanske

”Vi har hela tiden sagt att man ska utreda frågan, det finns för- och nackdelar med en höjning. Men det viktigaste om man snabbt vill höja pensionerna, framförallt för dem med låga inkomster, är sänkt skatt på pension. Det skulle januaripartierna kunna göra redan i höst om viljan fanns.”

Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och medlem i pensionsgruppen

Liberalerna: Kanske

”Pensionerna behöver höjas och därför är Liberalerna beredda att se över pensionsavgifterna på sikt men en höjning får inte innebära högre kostnader för företagare. Det finns redan mycket pengar i systemet och en höjd avgift leder inte automatiskt till höjda pensioner, utan det kan ske på andra sätt, exempelvis i form av sänkta skatter.”

Bengt Eliasson (L), ledamot i socialförsäkringsutskottet och medlem i pensionsgruppen

Hans Eklind (KD).

Kristdemokraterna: Nej

”Kristdemokraterna vill se höjda pensioner, särskilt för den grupp pensionärer som i dag har det ekonomiskt tuffast eller som förväntas ha det tuffast framöver. Detta löser man inte med en höjd pensionsavgift. Det behövs i huvudsak andra åtgärder; riktade skattesänkningar på pensionsinkomster, delade premiepensionspoäng mellan make/maka och förstärkningar av bostadstillägget för pensionärer. Detta skulle vara både träffsäkert, ge mer jämställda pensioner och få effekt här och nu.”

Hans Eklind (KD), ledamot i socialförsäkringsutskottet och medlem i pensionsgruppen

Miljöpartiet: Ja

”Miljöpartiet stödjer en höjning av pensionerna och vill fokusera på att lyfta dem med lägst pensioner. Vi tror att detta kan kräva en höjning av pensionsavgiften, men det finns flera olika alternativ i pensionsmyndighetens rapport, och vi är öppna för att titta även på alternativa modeller. Vi värnar om långsiktighet i pensionssystemet och att pensionsgruppens arbetssätt ska gälla. Det är viktigt att pensionärer idag också ska gynnas av en höjning.”

Mats Berglund (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet och medlem i pensionsgruppen

Martina Johansson (C).

Centern: Kanske

”I pensionsöverenskommelsen från 2017 har vi ställt oss bakom en översyn av pensionsavgifterna. En eventuell höjning måste dock bygga på ett långsiktigt behov. Att höja pensionsavgifterna för att lösa behoven för dagens äldre låginkomsttagare innebär en ytterligare omfördelning från de yngre generationerna. Centerpartiet anser inte att det är rimligt.”

Martina Johansson (C), talesperson i pensionsfrågor

ANNONS

Jämför kreditkort, betalkort & bensinkort via Compricer och hitta det bästa erbjudandet för dig!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Pensionsöverenskommelsen – det här gäller

ÄMNEN I ARTIKELN

Pensionsilskan

Pension

Pensionärer

Riksdagen