Hur ska båda i familjen få en bra pension?

Sparekonomen Christina Sahlberg svarar på läsarna frågor

Publicerad:
Sparekonomen Christina Sahlberg om jämställd pension.
Foto: ISTOCKPHOTO
Sparekonomen Christina Sahlberg om jämställd pension.

Pension

Jag undrar vad man i en familj kan göra för att båda ska få en bra/jämställd pension? Har t ex hört att man kan föra över pension till varandra, hur funkar det?

Hälsningar Michael

Hej Michael,

Vad bra att ni tänker på detta. Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män i alla sektorer i samhället, även om det självklart kan vara tvärt om. De stora skillnaderna i mäns och kvinnors val av yrke och arbetstid är den viktigaste orsaken till könsskillnaden. Ojämställt ansvar för barn samt kvinnors kortare arbetsliv och högre ohälsotal påverkar också.

Ett sätt att minska skillnaderna i den framtida pensionen är att man kompenserar den som jobbar deltid för att vara hemma med barn. Den som arbetar mest kan exempelvis föra över sin premiepension till den som är hemma genom att anmäla det till Pensionsmyndigheten senast 30 april det år överföringen ska börja gälla. Du kan endast överföra pensionsrätter som du har tjänat in under äktenskapet/partnerskapet och du kan inte ångra en överföring. Beloppet som förs över minskas med 6 procent på grund av att den som tar emot överförd pensionsrätt förväntas leva längre än de som ger. 

Man kan också sätta upp ett privat pensionssparande för att kompensera den som tar ett större ansvar hemma.

Viktigt att veta om är att såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen är personlig och behålls av respektive part vid en skilsmässa medan allt privat sparat pensionskapital delas upp. Om man vill att den privata pensionen inte delas vid en skilsmässa krävs ett äktenskapsförord mellan makarna.

Publicerad:

LÄS VIDARE