Kronan klättrar – så ska du tänka som småsparare

Valutastrategen guidar

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Sparande

Den svenska kronan fortsätter sin uppgång.

Det kan fresta till att styra om i portföljen, men strateger varnar för att agera för snabbt.

Så hur ska man tänka som småsparare?

Den svenska kronan har börjat ta revansch. Efter en kraftig försvagning, främst mot dollarn, i mars och april har kronan återhämtat sig under sommaren – och det med besked.

En dollar kostade i mars 10,50 kronor, medan den i veckan kostade knappt 8,70 svenska kronor.

Faktum är att kronan är starkare i dag än vad den var i början på året mot nästan alla större valutor, säger Richard Falkenhäll, valutastrateg på SEB. Det medför att en del av vårens aktieuppgång för svenskar – som sparar i utländska aktier och fonder – har ätits upp av en starkare krona.

– Värdet på innehav i utländska fonder och aktier kommer att påverkas när kronan stärks, i och med att de handlas i andra valutor. Det blir en negativ utveckling på värdepapper som handlas i euro eller dollar, som en svensk småsparare senare växlar över till svenska kronor, säger Richard Falkenhäll.

– Kronan rör sig ofta omvänt mot aktiemarknaden och du får viss kompensation för aktienedgången om du sparar i utländska aktier eller fonder. Kronan fungerar som en kudde som minskar den underliggande risken om du äger utländska aktier eller fonder, fortsätter han.

Kronan är starkare i dag än vad den var i början på året mot nästan alla större valutor, enligt Richard Falkenhäll.
Foto: Getty/ SEB
Kronan är starkare i dag än vad den var i början på året mot nästan alla större valutor, enligt Richard Falkenhäll.

Globala tillväxten viktigast

Så hur ska man då tänka som småsparare? Sparar man på börsen, särskilt i fonder, är det bra att ställa in sig på ett långsiktigt innehav och låta pengarna växa. Därför menar strategen att man ska vara försiktig med att agera kraftfullt på den här typen av rörelser. Och i förhållande till mycket annat har den här typen av valutaförändringar en mindre betydelse.

– Man ska inte lägga för stor vikt vid förändringar i valutakurser. Det är viktigare hur den globala tillväxten utvecklas och hur bra bolagen går, som i sin tur påverkar småsparare som har medel i exempelvis globalfonder.

Robert Oldstrand, marknadsstrateg på Swedbank, är inne på samma spår. Även om det finns vinnare och förlorare på valutafluktuationer så tycker han att en bra tumregel är att inte koncentrera eller lägga om sitt sparande baserat bara på hur dessa rör sig.

– Man ska komma ihåg att valutakurser fluktuerar över tid, likt aktiemarknaden tenderar att göra. Det bästa sättet att parera detta är att ha ett regelbundet, brett sparande i flera regioner och tillgångar. Med andra ord ha en bra riskspridning i portföljen vilket över tid jämnar ut effekterna, säger Robert Oldstrand.

– Valutarörelser är noterbart svåra att prognostisera, då dessa inte bara påverkas av konjunkturen, utan även av vad centralbankerna och politiker beslutar, fortsätter han.

Säkra hem vinster

Försvagningen av dollarn är en central del i senaste tidens valutarörelser, och historiskt har råvaror tenderat att utvecklas väl i samband med att det sker.

– Jag kan tänka mig att de typerna av fonder får ett större intresse. Vi har även sett kapitalflöden in till tillväxtländer då en del av dessa länder gynnas av en svagare dollar. En positiv utveckling i dessa delar av marknaden minskar effekten av kronförstärkningen, säger Robert Oldstrand.

– Amerikanska aktiefonder har under en längre tid gått starkt, hjälpt av en svag krona och stark dollar. Här kan jag tänka mig att svenska småsparare nu börjar minska sin exponering och säkra hem lite vinster. I vår senaste investeringsstrategi neutraliserade vi också vår övervikt i USA, fortsätter han.

"Sannolikt en plusaffär"

Men kronans uppgång har antagligen inte nått sin topp. Enligt SEB:s prognos kommer kronan att stärkas ytterligare, mellan 5 till 10 procent, gentemot euron och dollarn, vilket är en ganska stor rörelse på valutamarknaden, enligt Richard Falkenhäll.

– Man ska se det som ett positivt tecken när kronan blir starkare. Det brukar ofta sammanfalla med stigande börser vilket ökar avkastningen på ditt sparande som du har investerat. I slutändan blir det sannolikt en plusaffär, oavsett om växelkursen inte är “lika förmånlig” som tidigare, säger Falkenhäll.

Publicerad: