Lord Mountbatten försökte gifta bort svenske kungen

Engelske lorden försökte gifta bort Carl Gustaf

Svenska kopplingar till nya säsongen av ’The crown’

Var bror till drottning Louise av Sverige