Publicerad:

Björkman: ”Finns det skuld inom laget kan det finnas läge för diskning”

Kamferdrops låt har funnits tillgänglig på nätet i minst åtta år.

Publicerad: