Nyheter

Var fjärde flicka skadar sig själv

Av: 

TT

Nästan var fjärde skånsk flicka i årskurs 6 uppger nämligen att de skadar sig själva. Arkivbild.
Nästan var fjärde skånsk flicka i årskurs 6 uppger nämligen att de skadar sig själva. Arkivbild.

NYHETER

Oro, sömnstörningar och självskadebeteenden.

Skånes unga mår allt sämre – och sämst mår tolvåriga flickor.

Slutsatserna om tonåringarnas mående kommer från en enkät som skickades ut till alla skolor i Skåne, och totalt 26 200 elever från grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2 har svarat på frågor om om hur de mår och lever. Nu är folkhälsorapporten för barn och unga klar.

När svaren jämförs med de tidigare undersökningarna som Region Skåne genomförde år 2012 och 2016 sticker ett resultat ut: flickorna i årskurs 6 mår allt sämre.

Runt var fjärde flicka i årskurs 6 och årskurs 9 uppger att de skadat sig själva någon gång det senaste året. För de yngsta flickorna innebär det här en uppgång med 12 procentenheter sedan 2016.

Oro och sömnstörningar

Mer än hälften av flickorna i 6:an och 9:an uppger också att de haft minst två psykosomatiska besvär, som oro, sömnstörningar och ont i magen, varje vecka det senaste halvåret. Det sistnämnda en ökning med 15 procentenheter bland flickorna i sjätteklass sedan 2016.

På frågan om de mått dåligt i minst två veckor – av exempelvis stress eller nedstämdhet – uppger cirka 60–70 procent av flickorna i samtliga tillfrågade årskurser ja, jämfört med 36–45 procent av pojkarna i olika årskurser.

Även här ett resultat som ökat – både bland pojkar och flickor samt i alla årskurser – sedan den senaste undersökningen gjordes år 2016. Störst ökning syns även här bland flickorna i årskurs 6 med 19 procentenheter.

”Vi planerar för en kraftsamling tillsammans med många av våra skånska kommuner och andra samverkansparter där fokus är att förbättra ungas psykiska hälsa genom i ett första steg fysisk aktivitet och sedan också sociala relationer” säger Fredrik Sjögren (L), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Färre röker – fler snusar

Bland de mer positiva trenderna i rapporten finns mindre alkoholkonsumtion och minskad rökning bland de unga. Jämfört med samma svar år 2012 visar resultaten nu en nedgång med cirka 20 procentenheter bland elever i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2 på frågan om ungdomarna någon gång ha druckit sig till berusning.

Drygt hälften av gymnasieeleverna har varit fulla, enligt rapporten.

5,5 procent av eleverna i årskurs 9 och 11 procent av eleverna i gymnasiet uppger att de någon gång använt narkotika. Fler pojkar än flickor svarar ja.

Röker mest gör gymnasieeleverna, men bara runt 4 procent uppger att de gör det dagligen. Fast samtidigt som rökningen minskar bland de unga så ökar snusningen.

På frågor om trygghet på olika offentliga platser som bussar, nöjesställen och utomhus på kvällen uppger fler pojkar än flickor att de känner sig trygga.

När det gäller specifikt platser som ute på stan, på buss och tåg samt egna bostadsområdet kvällstid är det färre som uppger att de alltid känner sig trygga – ett minskning jämfört med resultaten i enkäten från 2016.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: