C: Lagstifta om bättre individuell vård

Av: 

TT

Publicerad:
Annie Lööf (C). Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Annie Lööf (C). Arkivbild.

NYHETER

Centerpartiet vill att regeringen tar fram förslag på lagändringar för att försäkra att personer på särskilt boende får bättre förutsättningar för individuellt anpassad vård. Det skriver partiledare Annie Lööf och vice partiledare Anders W Jonsson på DN Debatt .

De vill att äldre ska kunna få kvalificerad vård med syrgas och dropp även på äldreboenden. Hemsjukvård, som ökat under pandemin, ska också likställas övrig vård för att endast platsen ska vara det som särskiljer vårdutövandet åt.

Sjuksköterskor och undersköterskor på äldreboenden ska också ges ett större ansvar att vårda de äldre.

"Vi har i dag lärt hur viktigt det är med tidiga insatser mot covid-19, med syrgas mot hög feber, blodförtunnande medel, antibiotika och vätskebehandling. Den typen av behandling ska komma den som behöver det till godo oberoende av i vilken typ av boende den äldre lever sitt liv", skriver Lööf och Jonsson.

Publicerad: