Kyrkfynd i Skåne får ligga kvar i jorden

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Resterna av en klosterkyrka har lokaliserats i Övedskloster i Skåne med hjälp av en markradarundersökning som genomförts på uppdrag av länsstyrelsen. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Resterna av en klosterkyrka har lokaliserats i Övedskloster i Skåne med hjälp av en markradarundersökning som genomförts på uppdrag av länsstyrelsen. Arkivbild.

Resterna av en gammal klosterkyrka har hittats på omkring en meters djup i Övedskloster i Skåne. Sannolikt är kyrkan från 1100-talet, enligt länsstyrelsen.

Fyndet har gjorts med hjälp av markradar, men några planer på utgrävning finns inte i nuläget.

På platsen fanns ett munkkloster som tillhörde premonstratensorden, som grundades på 1120-talet, men inga synliga lämningar av detta finns kvar i dag. Ett bevarat tryck av en teckning från 1600-talet gav en fingervisning om var klostret kan tänkas ha legat och på platsen har i sommar konturerna av en byggnad lokalierats. Sannolikt är det klosterkyrkans kor och absid som finns på en knapp meters djup.

"Det är otroligt spännande att veta att vi har hittat lämningarna av kyrkan till det här klostret som byggdes på 1100-talet", säger antikvarie Anders Rosendahl i ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Skåne.

Publicerad:

LÄS VIDARE