Malmö

Så hanterar sju arbetsplatser i Malmö coronapandemin

Av: 

Frida Carlqvist

NYHETER

Vissa arbetsgivare har fått ställa om helt på grund av coronaviruset. Flera pratar om stora pengaförluster – andra har knappt påverkats alls.

Det visar Aftonbladets undersökning över hur coronapandemin påverkat några av Malmös arbetsgivare.

En sak återkommer i alla svar: Ingen av dem har behövt ändra i personalstyrka på grund av pandemin.

Lastbil från Skånemejerier.

Foto: Pressbild Skånemejerier

Skånemejerier (520 anställda)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Nej, vi har inte permitterat under pandemin och inte tvingats säga upp någon personal i Malmö sedan pandemins utbrott.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?

– Vi har under våren och sommaren uppmanat de som kan jobba effektivt hemifrån att göra det. Detta har resulterat i att merparten av de anställda på vårt huvudkontor har jobbat på distans. Efter sommaren kommer vi successivt att öka vår närvaro på kontoret i kombination med hemmakontor. Merparten som jobbar på fabriken måste av naturliga skäl vara på jobbet då verksamheten kräver detta.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?

– Vi har vidtagit flera förberedande åtgärder för att minimera risk för spridning av virus på våra kontor och anläggningar, och har hittills inte kunnat se någon negativ påverkan i vår produktion. Vår sjukfrånvaro har legat stabilt sedan pandemin kom till Sverige. Vi oroar oss därför inte inför hösten, men kommer självklart att fortsätta följa svenska myndigheters uppdateringar och rekommendationer, för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder vid behov.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?

– I våras uppmanade vi våra anställda att försöka hjälpas åt med samåkning för att undvika kollektivtrafik. Vi erbjuder också munskydd för de medarbetare som önskar använda det i kollektivtrafiken.

Hur har ert företag påverkats av coronapandemin? 

– Vi är inte påverkade ekonomiskt ännu så länge.

Har ni gått i vinst/förlust?

– Den ekonomiska påverkan är hittills neutral. Efterfrågan stiger inom dagligvaruhandeln samtidigt som efterfrågan har gått ner inom storhushåll.

Malmö universtiet.

Foto: Johan Nilsson/TT

Malmö Universitet (2 093 anställda)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Nej.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?

– Personalen rekommenderas att jobba hemifrån i den mån det är möjligt. Formerna för arbetet sker i dialog med närmaste chef.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?

– Universitetet bedriver blandad verksamhet, både digitalt och på campus, fram till 18 januari. Huvudinriktningen är att undervisningen ska bedrivas digitalt. Avsteg kan medges för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och/eller som bedöms nödvändiga för att säkra kvalitet. Malmö universitet följer myndigheternas rekommendationer kontinuerligt och kan komma att ompröva tidigare inriktningsbeslut i takt med att myndigheters rekommendationer ändras.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?

– Huvudinriktningen är, i enlighet med myndigheters rekommendationer, att inte åka kollektivt i rusningstid. Tjänsteresor, både nationellt och internationellt, beviljas restriktivt. I och med att rekommendationen är att jobba hemifrån i den mån det är möjligt minskas resandet.

Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?

– Malmö universitet har på kort tid fått ställa om till digital undervisning och verksamhet vilket har inneburit både utmaningar och möjligheter. Vår tandvårdsklinik har varit stängd under ett halvår. Till viss del har vår forskning inte kunnat genomföras.

Har ni gått i vinst/förlust?

– Vår prognos är att vi tappar 16,7 miljoner kronor i patientintäkter.

Ikea-varuhuset i Svågertorp med kontorsbyggnaden Ikea Hubhult i bakgrunden. Ikea Hubhult är hem för Ingka Global, som driver majoriteten av världens Ikea-varuhus.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ikea – Hubhult och varuhuset i Svågertorp (1 800 vs 560, totalt 2 360 anställda i Malmö, 10 000 Sverige)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Nej, Ikea har inte permitterat eller sagt upp någon personal.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?
I Hubhult gäller vår rekommendation att arbeta hemifrån i möjligaste mån. På varuhuset finns generellt sett inga tjänster där du kan sköta ditt jobb hemifrån – mer än i högst några dagar. I just varuhuset i Svågertorp går därför de flesta sina arbetsplatser – förutom en handfull personer som befinner sig i riskgruppen.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?
Vi har sett en oerhörd förmåga hos alla våra medarbetare när det gäller att anpassa sig till en ny vardag. Ingen vet hur situationen kommer utveckla sig, men vi vet att vi under en fortsatt lång tid framöver kommer att arbeta med utmaningar från viruset. Det är för tidigt för oss att säga något om hur mycket vi kommer att jobba hemifrån eller vilka behov vi kommer att ha kring kontorsytor i framtiden.
För oss är det viktigaste att våra medarbetare känner sig trygga och vi gör vårt bästa för att möjliggöra att våra medarbetare fortsatt kan jobba tillsammans, om än på distans, och har de resurser som krävs så att arbetsmiljön i hemmet är så bra som möjligt.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?
Vi uppmanar generellt våra medarbetare till att undvika onödiga resor, och att vara försiktiga när de reser i kollektivtrafiken. Alla de som kan arbetar hemma. Men i varuhuset i Malmö tar sig de allra flesta till sin arbetsplats, eftersom våra medarbetare måste möta våra kunder.

Hur har ert företag påverkats av coronapandemin?
Med anledning av pandemin har vi haft färre besök i våra varuhus generellt sett, men samtidigt haft fler som handlat online, vissa gånger har försäljningen via nätet i Sverige ökat med 200 procent, både jämfört med samma period förra året och sedan ett par månader tillbaka.

Har ni gått i vinst/förlust?
Vi går dessvärre inte ut med några siffror, men vad vi kan säga är att vi rent finansiellt klarat oss väl. Vi är finansiellt starka som företag, byggda starka och förberedda för kris, men självklart har vi behövt anpassa våra finanser. Samtidigt kommer vi att accelerera och växla upp flera engagemang nu i höst.

Vattenkran. Arkivbild.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/ TT

VA Syd (458 anställda inklusive vikarier och visstidsanställda i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund & Malmö)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– VA Syd har inte förändrat antalet anställda med anledning av pandemin.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?

– Sen i början av mars har VA Syd strikt följt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gått ut med. Då VA Syd ansvarar för en samhällskritisk verksamhet (t ex att det finns dricksvatten i kranen, att du ska kunna spola på toaletten och att hushållsavfall samlas in) lade alla driftenheter om sitt arbete för att säkra medarbetares hälsa och därmed kunna upprätthålla den dagliga driften. Det har inneburit förändrade bemanningsscheman, distansarbete, delvis nya rutiner och fokus på fysisk distansering på arbetsplatser där medarbetare inte kunnat arbeta hemifrån.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?

– VA Syd har en krisplan och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att verksamheten kan drivas vidare även vid en ökad smittspridning i samhället.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?

– Det är upp till medarbetaren att avgöra om man vill åka kollektivt eller inte. De som har möjlighet att arbeta hemifrån kan göra det i enlighet med FHMs rekommendationer.

Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?

– VA Syd har en krisplan som ska säkerställa att vår verksamhet kan drivas vidare utan avbrott och utan påverkan för kunden även om smittspridningen skulle öka. Bland annat har VA SYD infört restriktioner gällande besök på våra olika arbetsplatser. Det finns också restriktioner om hur många som får vistas på respektive arbetsplats samtidigt. De flesta möten sker idag helt eller delvis digitalt för att minska risken för smittspridning.

Har ni gått i vinst/förlust?

– VA Syd arbetar just nu med delårsbokslut 2 för 2020 och kan därför inte svara på denna fråga i dagsläget.

Parkering Malmö.

Foto: Pressbild

Parkering Malmö (77 anställda)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Nej.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?
De anställda som kan (administrativ personal) arbetar hemifrån varannan dag.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?
Vi följer Malmö stads riktlinjer, och om dessa inte ändras kommer vi att fortsätta arbeta enligt samma strategi, det vill säga att de som kan arbetar hemifrån varannan dag. Detta har fungerat mycket bra.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?
Personalen har eget ansvar, men vi erbjuder gratis personalparkering, vilket en del
medarbetare som inte har cykelavstånd väljer som alternativ – speciellt nu då Skatteverket infört tillfälligt slopad förmånsbeskattning för de som har tillgång till fri parkering på arbetsplatsen. Förutom möjlighet att arbeta hemifrån, har vi även generös flextid för de funktioner där det är möjligt.

Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?
Vi påverkades av att korttidsparkeringen kraftigt minskade under våren. Nergången började i mitten av mars, och bottnade i slutet på april, då vi låg på ca 60% lägre än samma period 2019. I slutet av maj började vi se en försiktig uppgång som har fortsatt, och i dags datum ligger vi ungefär på 10% lägre än motsvarande period föregående år.

Har ni gått i vinst/förlust?
Helårsprognosen 2020 visar 45 % lägre resultat jämfört med 2019.

Skanska Klipporna, kontoret i Malmö.

Foto: Åke E:son Lindman

Skanska Malmö (950 anställda)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Vi sammanställer per verksamhetsgren i landet och inte på geografi. Verksamhetsgren Hus är den gren som drabbats mest av pandemin inom Skanska. Vi har dock inte permitterat någon i Malmö inom Hus, varken tjänstemän eller yrkesarbetare. Inga uppsägningar på grund av pandemin.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?
Som byggande företag så har de flesta av oss ett jobb som inte kan utföras hemifrån och vi behöver därför vara måna om att hålla åtgärder som vidtagits och som minskar risken för smittspridning. För våra medarbetare på kontor gäller fortsatt rekommendationen om hemarbete i den mån det är möjligt.

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?
Vi som företag har ett ansvar att göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället, samtidigt som vi ska bedriva en fungerande verksamhet och säkerställa att vi själva och våra kollegor är trygga och har hälsan. Vår bild inför hösten är att många av de som kan utföra arbetsuppgifter i hemmet kommer att varva det med att också arbeta från kontoret. De flesta av oss har dock ett jobb som inte kan utföras hemifrån och vi behöver därför vara måna om att hålla i de åtgärder som minskar risken för smittspridning.

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?
Många av de som behöver åka till jobbet jobbar på våra byggprojekt. Dess geografiska placering gör att bil är vanligt. Men våra arbetsplatser startar 6.30 – 7.00 vilket gör att man inte reser i rusningstid. På vissa större arbetsplatser har vi infört saxade starttider för att minska trängsel i omklädningsrum. Vi tillåter flexibla arbetstider för kontorsarbetare och uppmuntrar till planering av arbete, möten och resor som innebär att man undviker rusningstrafik.

Hur har ert företag påverkats av coronapandemin?
Initialt upplevde vi vissa problem med leveranser. Vi har även sett en nedgång inom vissa marknadssegment såsom hotell och kontor. Den relativt låga sjukfrånvaron på våra projekt under våren tyder på att våra insatser faktiskt fungerar och gör att vi kan fortsätta hålla verksamheten igång med i stort sett oförminskad styrka.

Massive Entertainments byggnad i Malmö.

Foto: NCC/Klas Andersson

Massive Entertainment (662 anställda)

Har ni permitterat eller sagt upp någon personal i Malmö på grund av pandemin?

– Nej.

Jobbar er personal i Malmö på distans eller på plats?
– Den 16 mars valde vi på Massive att skicka hem all vår personal till att arbeta hemifrån. Under juni månad började vi sen sakta ta tillbaka personal och har sedan den 14 september ungefär hälften av våra anställda tillbaka på kontoret i Malmö och den andra hälften arbetar på distans till slutet av 2020. 

Hur ser ni på er situation inför hösten i Malmö?
Vår situation inför hösten i Malmö är fortsatt både distans jobb eller på plats i vårt nya kontor. De som kommer in måste följa våra råd om att hålla distans till varandra och god hygien. Vi har tydliga riktlinjer och processer som följs noggrant. Detta för att kunna erbjuda alla anställda en säker miljö, men också fortsätta ta ansvar gentemot samhället och vården i form av att jobba för att hålla smittan nere. 

Hur ser ni på att er personal åker kollektivt till/från jobbet?

– Vi har fortfarande över halva vår styrka arbetandes hemifrån, något som kommer fortlöpa till i alla fall årsskiftet. För de som arbetar på kontoret i Malmö har vi rekommenderat att man inte ska använda kollektivtrafiken i dessa tider, specifikt under rusningstrafik. Vi har sen en lång tid tillbaka haft som målsättning att fler ska cykla till jobbet.

Hur har ert företag påverkats av coronapandemin?
Vi har ju precis som många andra behövt anpassa oss efter nya förutsättningar och villkor, framförallt gällande var och hur vi jobbar. Vi har inte påverkats av pandemin mer än att vi fått virtualisera hela vår verksamhet. Vi har fått hitta vägar för att producera, marknadsföra och distribuera virtuellt samt ge folk möjligheten att uppleva våra produkter helt virtuellt.

Har ni gått i vinst/förlust?

Spelbranschen i stort går jättebra under dessa förhållanden för folk är hemma väldigt mycket. Folk är väldigt uppkopplade nuförtiden och de spelar mer spel.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA hos Cervera: Upp till 30-50 % på massor av varor!

Cervera

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

51% RABATT

790 SEK

Klippning inklusive färgning

Hos Dark & Bright

50% RABATT

1750 SEK

Rekond hos Stationens Bilvård

Utvändig tvätt med avfettning, fälgtvätt och schamponering sam...

80% RABATT

10 SEK

Biltvätt hos Glimra

Håll bilen ren och snygg med en miljövänlig biltvätt

Publisert:

LÄS VIDARE

5 700 fler Malmöbor är arbetslösa i år

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Coronaviruset

Massive Entertainment

Skanska

Ikea

Skånemejerier

Malmö universitet