Glöm Taj Mahal - titta på Stadshuset i stället

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:

Regeringen avsätter budgetpengar till turistsatsning utomlands

1 av 3 | Foto: Lotte Fernvall
Mikael Damberg bland flanörer och turister.

Regeringen vill locka fler indier och kineser att turista i Sverige.

I den kommande budgeten viker man 70 miljoner kronor för marknadsföring i tillväxtländer och för att få fler turister att övernatta.

– Det finns en potential som Sverige inte har tagit tillvara fullt ut, säger Mikael Damberg, näringsminister (S).

Satsningen på ökad utländsk turism kommer att finnas med i den budget som S/MP-regeringen ska presentera senast den 15 april.

Totalt viker man 70 miljoner kronor, varav 30 redan i år, inom ramen för Visit Sweden som samägs av staten och besöksnäringen och har som uppgift att marknadsföra Sverige och svenska turistmål utomlands.

– Besöksnäringen sysselsätter väldigt många människor. Men det finns en potential som vi i Sverige inte tar vara på fullt ut. Med den borgerliga budgeten hade det inneburit en utfasning av ganska stora satsningar på marknadsföring av Sverige, nu lägger vi tillbaka 70 miljoner kronor, säger Mikael Damberg.

Växande medelklass ska lockas hit

Genom extrapengarna hoppas regeringen att den allt större medelklassen i tillväxtländer som Indien och Kina ska lockas att packa väskorna och bege sig hit för att uppleva vår natur och museer.

– Där finns en växande medelklass som vill resa och se världen. Sverige har en väldigt bra bild där, ett hållbart samhälle med fin natur och rika upplevelser, säger Damberg.

Men regeringen vill också att slantarna ska få fler turister som i dag stannar bara några timmar att sova över. De flesta av dessa är till exempel finländare som besöker Stockholm med färja över dagen eller norrmän som korsar gränsen för att handla mat.

– Om vi får dem att stanna en natt vet vi att de spenderar nästan tusen kronor extra här, säger Damberg.

Han menar att satsningen också är viktig för att skapa nya jobb. Besöksnäringen sysselsätter i dag 170 000 personer och i fjol skapades cirka 6000 nya jobb i sektorn.

Satsningen på Visit Sweden kommer att fördelas enligt 30 miljoner i år, 20 miljoner 2016 och 20 miljoner 2017. Satsningen läggs ovanpå de 110 miljoner kronor årligen som kommunikationsenheten redan får.

Turist-VD: "Glädjande"

VD:n på Visit Sweden, Thomas Brühl, gläds över det extra tillskottet.

– Det är glädjande att regeringen tror på besöksnäringen, säger han.

Enligt Visit Sweden-chefen kommer pengarna bland annat gå till att utöka insatserna i Kina, där man i dag har ett kontor. Men man vill också försöka ta marknadsandelar i Indien som är en färskare marknad.

Att starta ett kontor i landet är i dagsläget inte aktuellt, enligt Visit Sweden. I stället testar man just nu marknaden i samarbete med bland andra Swedavia och Stockholm och i förlängningen räknar man med att öka kommunaktion och kampanjer, för att öka intresset för Sverige hos den indiska målgruppen.

Att få fler turister att övernatta i Sverige är en annan prioriterad satsning, enligt Thomas Brühl.

– Vi har många dagsbesökare i dag. Lyckas vi få dem att förlänga sin vistelse så kan vi få en bra hävstångseffekt som hotell, restauranger och svensk handel kan dra nytta av.

Publicerad: