Aftonbladet kritiseras av Pressens opinionsnämnd

Av: Lena Mellin

Publicerad:

Aftonbladet bröt mot god publicistisk sed när tidningen förra hösten berättade att en busschaufför visat porrfilm i en skolbuss. Något som orsakat en oförsvarlig publicitetsskada för chauffören.

Det var den 26 oktober 2017 som tidningen publicerade ett TT-telegram på sin webbplats med rubriken ”Chaufför visade porrfilm på skolbuss”. TT-telegrammet löd i sin helhet:

”På skolbussens skärmar visades plötsligt en porrfilm. Barnen, det yngsta tio år, var ’förskräckta’ och ’mådde jättedåligt’ när de kom hem till Y-orten [ortsnamn angivet] i Västerbotten, rapporterar Norran.

En vuxen passagerare bad busschauffören stänga av filmen, vilket han då gjorde. Chauffören, anställd vid Bussbolaget X [namn angivet], har tagits ur tjänst med omedelbar verkan.

– Filmen hittades på bussen. Den går i linjetrafik så någon kan ha glömt filmen där, men det ursäktar inte att chauffören visade den. Det ska inte ens visas film över huvud taget i linjetrafik, säger bussbolagets vd AA [namn angivet] till tidningen.

X-skolan [namn angivet], som barnen reste från, kommer att polisanmäla händelsen.”

Senare visade det sig att filmen som visats var en romantisk komedi.

Anmälaren: Orsakat psykiskt lidande

Publiceringarna anmäldes av busschauffören. Anmälaren menar att det var enkelt att identifiera vem den utpekade busschauffören var. Det fanns bara en anställd vid det angivna bolaget som hade till uppgift att köra skolbarnen mellan de två orterna.

Tidningen hade inte tagit reda på vilken film det rörde sig om eller hur länge filmen hade visats. Det gick att tolka artikeln som att filmen visades under hela färden. Tidningen hade utifrån hur texten formulerats gjort påståendena till sanning.

Publiceringen hade medfört ett enormt psykiskt lidande för busschauffören och hans familj genom att han hängts ut som sexualförbrytare. I kommentarerna till artikeln beskrevs chauffören som ett potentiellt rovdjur som skulle ge sig på barn. Även arbetsgivarens uttalanden speglade denna bild.

Tidningens svar: Inget utpekande

Tidningen svarade att det framgick av artikeln att det fanns åtminstone en vuxen passagerare ombord och att bussen gick i linjetrafik. Det rörde sig uppenbarligen om en helt vanlig buss som även transporterade skolbarn. Det var inte uteslutet att en sådan buss kördes av olika förare av det enkla skälet att man kan bli sjuk, ha semester eller vara borta av annan anledning.

Bussbolaget X hade, enligt sin egen hemsida, ett 30-tal anställda och ägde 26 bussar. Bolaget fanns representerat på ett flertal orter och hade huvudkontor i Z-orten [ortsnamn angivet]. Tidningen ansåg att det inte gick att identifiera föraren om man inte redan visste vem det var.

Tidningen svarade att TT-telegram automatpubliceras på tidningens webbplats. Det var alltså inte någon som valde ut telegrammen eller rubriksatte dem, utan de publiceras med den rubrik som TT formulerat.

PO:s bedömning: Orsakat oförsvarlig publicitetsskada

Det aktuella telegrammet är skrivet av TT och har automatpublicerats på tidningens webbplats. Det innebär att TT, efter överenskommelse med tidningen, publicerar sina telegram på webbplatsen utan förhandsgranskning från tidningens medarbetare. Även om utgivaren således inte i praktiken haft möjlighet att granska texten inför publiceringen bär denne, inte telegrambyrån, det fulla ansvaret för vad som publicerats, såväl juridiskt som etiskt.

Den som har i uppdrag att köra barn till och från deras skola har en förtroendeställning gentemot föräldrar, skola och kommun. Detta innebär att det varit motiverat av allmänintresset för tidningen att skriva om det inträffade.

Allmänintresset av chaufförens identitet är emellertid begränsat. Detta, tillsammans med att det rör sig om allvarliga anklagelser i artikeln, innebär att tidningen måste iaktta ett stort mått av försiktighet för att undvika att de inblandade pekas ut för en större krets.

Tidningen har i det här fallet publicerat följande identifierande uppgifter. Busschauffören är en man, det rör sig om en skolbuss som kört mellan X-skolan i X-orten och Y-orten samt att busschauffören är anställd av Bussbolaget X.

Uppgifterna får anses vara svagt utpekande. Anmälaren har dock påpekat att det endast är han som kör den aktuella sträckan. Det skulle kunna innebära att utpekandet förstärks, under förutsättning att den som läser artikeln också har kännedom om den omständigheten.

Det finns ingen anledning att tro att tidningen haft för avsikt att peka ut anmälaren. Det rör sig emellertid om en publicering på tidningens webbplats som potentiellt får stor spridning. Uppgifterna i artikeln och omständigheten att det endast är anmälaren som kör den aktuella sträckan innebär sammantaget att det varit möjligt för en krets som är större än de som annars haft kännedom om det inträffade att förstå vem artikeln handlar om.

För pressetiskt klander krävs att det publicerats kränkande uppgifter om en utpekad person. Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva vad som är sant eller falskt i en publicering. Oavsett vilka belägg tidningen hade vid tiden för publiceringen, är uppgifter om att en busschaufför spelat upp en porrfilm för barn nedsättande för den omskrivne.

De utpekande uppgifterna i förening med påståendet om att busschauffören ska ha visat en porrfilm har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens opinionsnämnds bedömning

Aftonbladet har under handläggningen i nämnden upplyst om att artikeln har avpublicerats. Detta är bra, men kan inte i rimlig utsträckning mildra den publicitetsskada busschauffören drabbats av. Pressens Opinionsnämnd instämmer således i PO:s bedömning och vill särskilt framhålla följande. Vid alla publiceringar – även sådana som automatpubliceras – är det den ansvarige utgivaren för tidningen som bär det fulla ansvaret. I detta ligger även att låta den utpekade komma till tals.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN