Lisbeth Palme skulle förhörts igen

Före sin död skulle Lisbeth Palme ha hörts av polisen med anledning av de nya uppgifterna

Sonen Mårten: Hon var beredd att göra det