Gelé i lungorna kan behandlas med läkemedel som finns i dag

Publicerad:

NYHETER

Gelé i lungorna kan förklara varför covid-19-smittade fått svår lungsvikt och i vissa fall dött.

De svenska forskarnas upptäckt skulle kunna behandlas med existerande läkemedel.

– Jag tror på det här, det måste jag erkänna. Annars hade vi inte gjort den här studien, säger Anders Blomberg, professor och överläkare vid Umeå universitet.

Hos covid-19-patienter som dött till följd av lungsvikt har lungorna i några undersökta fall varit fyllda med en genomskinlig gelé.

Nu kan Anders Blomberg, professor i lungmedicin och överläkare vid Umeå universitet, visa vilket ämne det är som bidrar till att det bildas gelé i lungorna. Ämnet heter hyaluronan och det är sedan tidigare känt att hyaluronanmolekyler ökar mycket vid inflammatoriska tillstånd.

Upptäckten bygger på analyserat obduktionsmaterial från tre patienter som dött i covid-19. Forskarna lyckades färga den klara gelén och på så vis påvisa att den bestod av hyaluronan.

”Drunknar inifrån”

– Detta kan vara en förklaring till varför du får lungsvikt. Molekylen hyaluronan har en enorm förmåga att binda vatten. Om den bildas i ohejdad mängd så blir lungorna fyllda av vatten. Du drunknar så att säga inifrån, säger Anders Blomberg.

Att ha funnit vad som kan vara en bidragande orsak till andningssvikten öppnar för behandlingar på sikt, menar han.

– Det finns inget läkemedel i dag som är registrerat för lungsvikt i covid. Men det finns olika modeller som man kan tänka sig.

Patient på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus.
Foto: Staffan Löwstedt/TT
Patient på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus.
Foto: UMEÅ UNIVERSITET
Anders Blomberg.

Anders Blomberg räknar upp tre tänkbara behandlingar, med i dag existerande substanser, som efter fortsatta studier skulle kunna sättas in.

– Dels vet vi att kortison har en positiv effekt vid allvarlig covid och kortison minskar produktionen av hyaluronan, det vet vi sedan tidigare.

– Sen finns det möjligheter rent teoretiskt att man kan andas in ett enzym som bryter ner hyaluronanet till mindre beståndsdelar och på så sätt lösa upp gelen. Det vet vi inte, för det är inte testat på människor. Men teoretiskt skulle det kunna fungera.

Hyaluronan bildas av druvsocker som bryts ner i kroppen. Därför kan man hindra produktionen av molekylen med ett läkemedel som heter 4MU. Det finns i dag, men inte för covid, enligt Anders Blomberg.

– Det är en teoretisk möjlighet att det skulle kunna ha effekt.

”Jag tror på det här”

Nu vill han gå vidare med ytterligare tester för att se om det upptäckta sambandet stämmer på fler.

– Det kan ge en tänkbar behandling för de svårt sjuka patienterna. Kan man bekräfta det här tycker jag man borde kunna gå till Läkemedelsverket och fråga om vi ska ha det här som en möjlig behandling vid svår covid-19-lungsvikt. Det är tanken, säger Anders Blomberg, och tillägger:

– Jag tror på det här, det måste jag erkänna. Annars hade vi inte gjort den här studien. Men vi behöver mer på fötterna för att bekräfta det.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE