Experten: Så har Putin skyddat sin makt

Efter Rysslands bristande framgångar i Ukraina gror missnöjet på flera håll i statsapparaten. Här avslöjar experten Hugo von Essen Putins listiga knep för att sitta säkert så länge han så önskar.

”En del av den interna maktkampen”
Tecknen på hot inom de egna leden
Det talar emot att Putins grepp om makten försvagats