Ifrågasatt nej till ebolavaccin för miljoner

Av: TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Sam Mednick/AP/TT
Ebolavaccinet är en bidragande orsak till att det pågående utbrottet av blödarfebers i Kongo-Kinshasa inte exploderat. Bilden är från maj 2019.

Vaccin var det som skulle hindra ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa att explodera som det i Västafrika där över 11 000 dog. Så har det också blivit – men en brist på doser riskerar nu att ställa saker på ända.

Ändå tackar landet nej till en ny storts vaccin, som ska finnas klart för över en miljon människor.

I augusti 2018 började sjukvårdspersonalen i Kongo-Kinshasa att vaccinera med ebolavaccinet. Det var första gången som ett ebolavaccin användes i större utsträckning. Under utbrottet av den dödliga blödarfebern i Västafrika 2014 var vaccinet inte tillräckligt utvecklat förrän precis i slutet av epidemin, då det började prövas. Vaccinet, som har visat mycket goda resultat, befinner sig fortfarande på teststadiet men har genom särskilda tillstånd godkänts för användning i de smittdrabbade områdena.

För få vaccineras

Vaccinet skapar antikroppar som neutraliserar ebolaviruset och en enstaka dos leder till immunitet. Omkring 160 000 människor har nu vaccinerats i utbrottsområdet. Flera experter är överens om att vaccinet är det som hindrat det pågående utbrottet från att i snabb takt bli allvarligare. Men det är fortfarande så att bara sjukvårdspersonal samt personer som varit i kontakt med insjuknade patienter eller andra som exponerats för smittorisk får tillgång till vaccinet – eftersom det bara finns i en mycket begränsad mängd.

Tidigare i somras rapporterade Världshälsoorganisationen (WHO) att det fanns en kvarts miljon doser kvar och att ytterligare 100 000 skulle kunna tillverkas fram till årsskiftet av företaget Merck som äger rättigheterna. Enligt läkare utan gränser finns dock bara knappt 1 000 doser på plats i Kongo-Kinshasa.

Stor brist

– Det är mycket ont om vaccin just nu, säger Anna Karin Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.

När utbrottet nu har spridit sig till miljonstaden Goma blir frågan om mer vaccin allt mer oroande. Bara i regionen Nordkivu, där Goma ligger, bor det nära sex miljoner människor. I juni, i samband med att det första fallet där smitta från utbrottet i Kongo-Kinshasa tog sig över en landsgräns, varnade chefen för USA:s nationella folkhälsomyndighet för att hjälpinsatsen i Centralafrika riskerade att få slut på vaccin.

Läkare utan gränser förespråkar att större geografiska områden ska vaccineras och får medhåll av den expertgrupp som agerar rådgivare åt WHO. I dag räcker vaccinet inte till det, men det finns en lösning som skulle kunna göra det möjligt.

Nej till nytt vaccin

WHO:s rådgivare har rekommenderat att man utökar vaccinationsprogrammet med ett annat vaccin som utvecklats parallellt av läkemedelsjätten Johnson & Johnson. Vaccinet har inte testats i samma utsträckning som det som nu används, då tillverkarna inte hann utveckla det klart innan epidemin 2014 redan hade lagt sig.

– Men det ser också ut att fungera bra om man tittar på de studier som gjorts, säger Ali Harandi, chef för en forskargrupp vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg som deltar i en Europagemensam studie av det ebolavaccin som nu används.

Det nya vaccinet har en annan stor fördel: Det ska finnas doser för 1,5 miljoner människor klara att använda. Ändå beslutade regeringen i Kinshasa för ett par dagar sedan att blockera den nya sortens vaccin och förklarade det med att det både finns etiska frågetecken kring ett sådant test samt att det skulle kunna förvirra den redan vaccinskeptiska befolkningen ytterligare.

– Vi uppmanar regeringen att revidera beslutet och använda det nya vaccinet, säger Anna Karin Sjöblom.

Forskaren Ali Harandi tycker att Kongo-Kinshasas beslut är märkligt.

– Detta vore ett bra tillfälle att testa det nya vaccinet. Men våld och konflikt i landet försvårar för hela sjukvårdssystemet och kanske skulle ett nytt vaccin göra det värre, säger han.

Publicerad: