Långsam förbättring av aboriginers situation

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Arbetet med att förbättra situationen för Australiens urbefolkning går långsamt framåt. Barnadödligheten bland aboriginer har minskat från 217 dödsfall per 100 000 invånare 1998 till 145 under 2016, visar den årliga rapporten "Closing the Gap".

Framsteg har också gjorts i att få fler barn under fyra år att delta i förskoleverksamhet, liksom att öka antalet aboriginer som går ut gymnasiet med fullständiga betyg.

Däremot går det trögt vad gäller resten av de sju målen om förbättringar i hälsa, utbildning och jobbmöjligheter.

Premiärminister Malcolm Turnbull är ändå positiv.

– Gällande tre av sju mål går det enligt planerna, vilket ger oss det mest lovande resultatet sedan 2011, sade han i sin presentation av rapporten inför parlamentet.

Aboriginer utgör tre procent av Australiens 25 miljoner invånare. Befolkningsgruppen fick medborgerliga rättigheter och rösträtt först 1967 och har länge varit kraftigt marginaliserade.

Publicerad: