Skolstängning berör över hundratusen inom vården

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Mikael Fritzon/TT
En nationell skolstängning skulle påverka 115 000 föräldrar enbart inom vården, enligt SCB. Arkivbild.

En stängning av alla grundskolor och förskolor skulle beröra tiotusentals föräldrar med samhällsviktiga jobb.

Enbart inom vården påverkas 115 000 enligt SCB.

Regeringen har meddelat att det kan bli aktuellt att stänga även förskolor och grundskolor i ett senare skede. Ett problem är att föräldrar till många av de yngre barnen då måste stanna hemma från jobbet.

Enligt siffror från Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister har drygt 115 000 vårdanställda i Sverige barn upp till tolv år. Det motsvarar nästan en tredjedel av alla som jobbar inom vården.

I statistiken ingår specialistläkare, övriga läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor.

Inte bestämt

Men det finns fler samhällsviktiga sektorer där många föräldrars möjlighet att sköta sitt jobb skulle drabbas om förskolor och grundskolor stängs. Regeringen vill se till att de ska erbjudas barnomsorg och fritidsverksamhet även om skolorna skulle stänga. Vilka yrkesgrupper det blir är ännu inte bestämt.

Riksdagen väntas på torsdag klubba en ny lag som bemyndigar regeringen att ta fram en förordning som gör det möjligt att bara erbjuda barnomsorg till vissa grupper.

I den förordningen kan det komma en lista med yrken eller så nämns bara kriterier för vilka jobb som kan betraktas som samhällsviktiga. Det kan då bli upp till kommunerna att välja vilka som får barnomsorg.

– Där finns ett förarbete gjort i och med att MSB har olika former av listor över yrken som är samhällskritiska. Men det är klart att det också måste göras en bedömning, men precis hur den bedömningen ska göras och av vem, det får vi se när vi tar fram förordningen, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

MSB pekar ut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning för kommuner, länsstyrelse, regioner, myndigheter och även företag om vilka yrken som kan anses vara samhällsviktiga. I den pekas elva sektorer ut, bland annat vård, skydd och säkerhet, transporter, energiförsörjning och finansiella tjänster.

Det kan också handla om personer som jobbar med dricksvattenförsörjning, renhållning, distribution av livsmedel, utbetalning av socialförsäkringar, detaljhandel, dagstidningar, webbaserad information, utdelning av post och med att leda offentlig förvaltning i kommuner och regioner.

TT: Det är väl svårt att peka ut vilka som behövs mest?

– Javisst är det svårt. I helgen hade vi en stor diskussion om livsmedelsförsörjning. Är det samhällsviktigt att köra lastbil med toapapper, till exempel? säger Ekström.

TT: Eller att sitta i kassan på Ica?

– Ja, eller sitta i kassan på Ica. Det här kommer sluta med att man helt enkelt gör ett avgörande, om det blir i form av listor eller allmänna beskrivningar som beslutsfattarna ute i kommunerna får använda sitt eget omdöme till – det får vi helt enkelt återkomma till, säger Ekström.

Får ersättning?

En annan fråga är också vad som gäller för de föräldrar som måste vara hemma med sina friska barn om förskolor och grundskolor stängs. Regeringen har i dagsläget inget besked om de kommer att kompenseras ekonomiskt.

Anna Ekström hoppas att en del familjer också kan hitta privata lösningar.

– Vi vill inte att mormor och morfar passar barn i det här läget, eftersom vi vill skydda 30- och 40-talisterna. Men många föräldrar har ju grannar, kompisar, den typen av nätverk. Och jag kan föreställa mig att skulle vi hamna i ett läge där vi har en så allvarlig situation att det blir en skolstängning, då kommer de här nätverken att träda i kraft, säger hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE