Publicerad:
Uppdaterad:

Psykpatient tog sitt liv under permission

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Uppdaterad:

Bara dagar efter ett självmordsförsök fick patienten permission.

Då valde hen att ta sitt liv.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar nu psykiatrimottagningen för brister i sin omvårdnad.

Patienten vårdades vid flera tillfällen inom slutenvården i Malmö för självmordstankar och kronisk självmordsrisk. Efter att ha överdoserat inhandlade tabletter vid en permission framförde närstående till patienten sin oro till den psykiatriska mottagningen.

En anhörig påtalade dessutom att patienten inte borde få gå ut ensam från avdelningen.

Trots det vidtogs inga åtgärder och bara dagar efter den föregående permissionen fick patienten en ny permission i sitt hem. Någonting som närstående inte informerades om. Vid den permissionen tog patienten sedan sitt liv.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skulle vidtagit åtgärder

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar nu kritik mot den psykiatriska mottagningen i Malmö och menar att det fanns brister i omvårdnaden av patienten.

Enligt IVO brast mottagningen då de inte vidtog åtgärder efter att närstående informerat om det försämrade psykiska måendet eller återkopplat till dem på något annat vis.

De lyfter även fram att specifik psykisk omvårdnad kan omfatta att identifiera risker hos patienten och om det finns anledning till att vara extra uppmärksam kring hen.

Agerade rimligt i övrigt

I beslutet lyfts även hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen fram. IVO trycker då på att det är lagstadgat att vården ska se till att patienten är trygg och säker samt att närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården.

Även om den psykiatriska mottagningen uppvisat brister i sin patientomvårdnad har de agerat på ett rimligt vis i den diagnostiska utredning de gjort samt att den tidigare läkemedelsbehandlingen i öppenvården avslutades.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: