Större utbud än efterfrågan på nyproduktion i Malmö

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Uppdaterad:
Robert Boije, chefsekonom.
Foto: SBAB, TT
Robert Boije, chefsekonom.

Nyproduktionen av bostadsrätter i Malmö går vidare.

Enligt SBAB är dock utbudet större än vad efterfrågan på nya lägenheter är.

– Det är delvis en missmatch av det faktiska behovet och den faktiska efterfrågan, säger Robert Boije, chefsekonom vid SBAB.

Så sent som i fredags rapporterade Fastighetssverige att Veidekke Eiendom köpt en fastighet vid Neptunigatan i centrala Malmö. De kommer där att uppföra 40 stycken nya bostadsrätter.

I samband med att affären offentliggjordes uttryckte bolaget även positivitet kring efterfrågan på bostadsrätter i Malmö.

Enligt bostadsmarknadsindexet SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är dock efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter i Malmö mindre än dess utbud. I rapporten över det tredje kvartalet 2019 får Malmö ett index på 2,1. Där ett index som överstiget 1,5 ”tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan”.

– Indexet mäter utbudet av nyproducerade bostadsrätter och deras pris i relation till köpkraften, det vill säga möjligheten att efterfråga de här lägenheterna. Utbudet har ökat väldigt snabbt sett till efterfrågan som finns på den här typen av bostäder. Det har vi sett sista året, säger Robert Boije, chefsekonom vid SBAB.

Bostadsbehov finns

Även om där i nuläget finns ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter är han tydlig med att det inte speglar det faktiska behovet av bostadsrätter i Malmö.

– Det finns ett behov av bostäder. Där är det viktigt att skilja på behov och den reella efterfrågan. Man kan ha ett behov men inte råd med det som tillverkas, förklarar Boije.

Den allmänna synen på bostadsbristen i Sverige har lett till att flera orter i en intensiv takt byggt bostadsrätter. Enligt chefsekonomen det starkaste skälet till att många städer brottas med ett överutbud, trots att amorteringskraven inte har lika stor påverkan som i till exempelvis Stockholm där prisbilden är högre.

– Man har haft en stor produktion under kort period. Det kan reglera sig snabbt på en kort period, då man kan tänka sig en inbromsning av produktionen samtidigt som det fortsätter flytta in folk. Då blir det en självreglering efter ett tag. Men den här tendensen har funnit i Malmö stad det senaste året.

”Tror inte man gjort kalkylen”

Att det finns en bostadsbrist men trots det ett överutbud förklaras med att nybyggda bostäder i hög utsträckning inte är anpassade efter de som söker en bostad.

– Förmodligen har marknaden uppfattat att det är en bostadsbrist men inte alltid funderat eller tittat noga på vem som har råd att efterfråga bostäderna som tillverkas, säger han och lägger till:

– Det är delvis en missmatch av det faktiska behovet och den faktiska efterfrågan.

Bland aktörer som producerar nya bostäder i Malmö råder det allt som oftast en optimism kring att bostadsrätterna ska säljas. Att framtidsprognoserna skiljer sig så mycket gentemot det bostadsmarknadsindex SBAB presenterar har enligt Robert Boije sin grund i att de till skillnad från bostadsbyggarna försökt fånga upp hela marknaden.

– Av alla som har behov av en bostad, har de råd att köpa bostäderna som tillverkas? Jag tror inte man har gjort den kalkylen ordentligt.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE